Een regenton vangt water op. Er zijn veel verschillende soorten in vorm en functie. Zo staat er sinds 28 oktober een ‘Natte Krat’ bij het natuur- en milieu-educatiecentrum (NME) aan de Harreweg. In 2022 volgen er nog 3 exemplaren. Verder verloot de gemeente tijdens de campagne 'Win een ton' iedere maand een regenton, onder de inwoners die subsidie hebben aangevraagd om hun eigen omgeving te vergroenen.

Het klimaat verandert. Ook in Schiedam hebben we steeds vaker te maken met extreme buien en langdurige perioden van droogte. “Daarom investeert de gemeente de komende jaren in het aanpassen van de stad aan de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het planten van meer groen en door het aanleggen van waterbergingen. Ons doel is dat Schiedam in 2050 klimaatbestendig is."

Bewustwording creëren door wateropvangsystemen

De gemeente Schiedam wil haar inwoners inspireren om bewuster om te gaan met groen en water. “We moeten met elkaar oplossingen vinden voor het veranderende klimaat. Deze natte kratten zijn kleine stappen in de goede richting. Ze laten goed zien hoe we anders, en vooral beter met water kunnen omgaan. Bijna iedereen kan wel iets doen." Schiedam is op het idee van de Natte Krat gebracht door schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Christien Bruggeman van het AOV. In de komende periode worden nog drie Natte Kratten geplaatst, bij de basisschool De Singel, bij wijkcentrum De Erker en op een vierde nog te bepalen plaats.

Meer groen en biodiversiteit in de stad

Bedenker Tijs van Ruth vindt het belangrijk om bewuster met water om te gaan en zo groen mogelijk te leven. “Als het hard regent, raakt het riool overbelast. Als je snel van al dat regenwater af wilt, leidt het dan naar planten in plaats van het riool. Door het reservoir en natuurlijke bacteriën in de Natte Krat is een pittige bui of vier weken droogte geen probleem en kunnen de planten overleven. Ook geeft het de stad meer groen en op hete zomerse dagen verkoeling, helpt het de bijen, vlinders en andere insecten en besparen we kraanwater”, zegt Van Ruth enthousiast.

Subsidie om Schiedam Waterklaar te maken

De uitdaging die het veranderende klimaat met zich meebrengt kan de gemeente niet alleen oplossen. Sinds dit jaar biedt de gemeente de stimuleringsregeling Schiedam Waterklaar. Met deze subsidie kunnen Schiedammers zelf maatregelen treffen om het waterprobleem op eigen terrein tegen te gaan. Bewoners en bedrijven die zich inzetten om op eigen terrein het water vast te houden, kunnen hiervoor advies inwinnen en een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van tuintegels, het aanleggen van een blauw/groen dak of het afkoppelen van de regenpijp. Door zo veel mogelijk groen en zo min mogelijk tuintegels kan het regenwater in de bodem wegzakken en stroomt er minder regenwater naar het riool. Kijk voor meer informatie of advies van een adviseur op schiedam.nl/waterklaar.