Stadsvisie 2030

Alle ideeën voor een beter Schiedam samengebundeld in de Stadsvisie 2030.

Open Schiedam

Visienota Open Schiedam. Kernpunten voor een toegankelijke overheid.

Pin je Plek

De gemeente Schiedam is de verkenningstocht ‘Pin je Plek’ in Schiedams midden gestart om het gebied te kunnen blijven ontwikkelen.

Participatieladder

De participatieladder geeft aan of en op welke manier u invloed heeft op de beleidsvorming. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed u kunt uitoefenen.