Ons team Toezicht en Handhaving houdt, in samenwerking met politie en DCMR, toezicht op de Schiedamse horeca. Schiedammers die overlast ervaren van horecabedrijven, kunnen dit melden. Maar ook horecaondernemers kunnen bij de gemeente of de politie terecht. Bijvoorbeeld als er sprake is van gevaarlijke situaties of lastige klanten.

Toezicht

Toezicht en Handhaving bestaat uit toezichthouders/boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die bevoegd zijn om controles uit te voeren. Een aantal boa’s is gespecialiseerd in het toezicht op de horeca. Is er sprake van ernstige overlast of gevaarlijke situaties? Dan kan de burgemeester overgaan tot het sluiten van een horecabedrijf, of het intrekken van de vergunning.

Ook de politie houdt toezicht op de horeca. De politie controleert bijvoorbeeld op het naleven van de sluitingstijden en biedt ondersteuning als er sprake is van agressie. Milieudienst DCMR ziet vooral toe op naleving van de geluidsnormen.

Melden van overlast

Ervaart u overlast van een horecabedrijf? Meldt u dit dan bij de gemeente.

  • Doe een melding
  • Melden kan ook telefonisch via 14 010
  • Bel bij spoed altijd de politie via 112. Geen spoed, maar toch politie nodig? Bel dan 0900 88 44

Geluidsoverlast

Heeft u klachten over geluidsoverlast vanuit een horecabedrijf? U kunt op ieder tijdstip een melding doen bij de DCMR via telefoonnummer 0888 33 35 55.