Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met een ruim horeca en evenementen aanbod. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland.

Open Schiedam

Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven. De organisatie werkt aan een Open Schiedam waarbij transparantie en opgavegestuurd en resultaatgericht werken centraal staat.

In de gemeentelijke organisatie is alle ruimte voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap.

Het organigram van de gemeentelijke organisatie ziet er als volgt uit:

Het organigram van de gemeentelijke organisatie

 

Beschrijving van het organigram:

  • In de binnenste rode cirkel staat het bestuur: Raad, griffie en b&w
  • Daar omheen een groene cirkel met Strategie & Beleid: de teams Veiligheid & Crisisbeheersing, Zorg Welzijn & Sport, Jeugd & Onderwijs, Economie Toerisme & Cultuur, Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, Concernstrategie & Control, Directie
  • Daaromheen een gele cirkel met Uitvoering & Ondersteuning: de teams Klant Contact Centrum, Vergunning & Handhaving, Toezicht & Handhaving, Wijkontwikkeling, Vastgoed, Beheer Openbare Ruimte, Projecten, Kenniscentrum MVS, Gemeentearchief, ICT, Personeel & Organisatie, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning, Facilitaire zaken, Financiën & Control, Communicatie
  • Daaromheen een blauwe cirkel met de Verbonden Partijen, bijvoorbeeld: Irado, ROG+, Stroomopwaarts, Veiligheidsregio, Metropoolregio