De thematafel 'Opgroeien' gaat over de volgende drie onderdelen:

Talentontwikkeling van kinderen en jongeren

In Schiedam mogen alle kinderen en jongeren mee doen. We organiseren activiteiten waarbij kinderen en jongeren kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat kinderen en jongeren zelf ook activiteiten gaan organiseren en dat ze aangeven wat belangrijk vinden in de stad.

Opvoedondersteuning

Voor Schiedamse ouders stimuleert opvoedondersteuning die vaardigheden om informatie en middelen over een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen betreffende de opvoeding van hun kinderen. De ouderlijke opvoedvaardigheden worden verbeterd, zodat ouders zelf in staat zijn om een sterke en veilige basis voor een gezonde en liefdevolle opvoed- en opgroeiomgeving te leggen. Zo worden ouders, kinderen en jongeren zelfredzaam en versterken zij hun netwerk.

Opgroei-ontwikkeling

Alle Schiedamse kinderen en jongeren krijgen gelijkwaardige kansen om mee te kunnen doen aan de Schiedamse samenleving. Ze worden gestimuleerd en ondersteund om zich te ontwikkelen tot veerkrachtige Schiedammers. De Schiedamse jeugd krijgt die vaardigheden en informatie over veerkrachtig opgroeien die ze kunnen gebruiken bij het nemen van beslissingen in  hun leven. Kinderen en jongeren hebben een toegankelijke, veilige en vertrouwde plek in de wijk waar ze positieve ervaringen op doen. Er is speciale aandacht voor kinderen die niet direct meedoen en kinderen uit gezinnen waar het risico voor kansarm opgroeien groter is.

Preventie en signaleren

Door gezamenlijke afstemming tussen ketenpartners, veiligheid en onderwijs komt de Schiedamse jeugd met een verhoogd risico op met name schooluitval en criminaliteit zo vroeg mogelijk in beeld.  Via actief contact met jongeren in hun offline en online wereld worden jongeren met problemen tijdig gevonden, benaderd en individueel begeleid waarbij ook wordt ingezet op de omgeving van de jongeren. Jongeren kunnen meedoen aan een relevant collectief aanbod op actuele thema’s. 

Deelnemende organisaties

 • Stichting Aanzet
 • Stichting B for You
 • De Betrokken Spartaan
 • Bibliotheek Schiedam
 • Stichting Buurtwerk
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Stichting Dock
 • Stichting Humanitas
 • De Kleine Ambassade
 • YETS Foundation
 • Gemeente Schiedam

Betrokken vrijwilligersorganisaties

 • Scouting Tono-groep
 • Scouting Burg. Van Haaren Schiedam 
 • Scouting Taize groep Kethel
 • Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck
 • Scouting Franciscus Lodewijkgroep

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de thematafel 'Opgroeien', het uitvoeringsplan 2022-2023 ontvangen en/ of wilt u bij een thematafeloverleg aanwezig zijn? Neem dan contact op met de tafelvoorzitters mevrouw Cindy Groote of mevrouw Lotte van Ballegooijen.