De Thematafel Opgroeien staat in het teken van de ontwikkeling van kinderen en jongeren, het versterken van de opgroei- en opvoedomgeving en het vroegtijdig signaleren van risicovolle situaties en gedrag.  We willen dat het goed gaat met de Schiedamse jeugd en dat zij fijn en veilig kunnen opgroeien. Om dit te bereiken zijn algemene opgaves en specifieke prestatie-afspraken per subthema geformuleerd. Het betreft de volgende subthema’s:

Opvoedondersteuning

Via opvoedondersteuning stimuleren we de vaardigheden die nodig zijn om informatie over en middelen voor een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving te verkrijgen, te begrijpen en te beoordelen. En deze als ouders vervolgens te gebruiken bij het nemen van beslissingen in de opvoeding van de kinderen. De ouderlijke opvoedvaardigheden verbeteren, zodat ouders zelf in staat zijn om een sterke en veilige basis voor een gezonde en liefdevolle opvoed- en opgroeiomgeving te leggen. Zo worden ouders, kinderen en jongeren zelfredzaam en versterken zij hun netwerk.

Opgroei-ontwikkeling

Alle Schiedamse kinderen en jongeren krijgen gelijkwaardige kansen om mee te kunnen doen aan de Schiedamse samenleving. Ze worden gestimuleerd en ondersteund om zich te ontwikkelen tot veerkrachtige Schiedammers. Zo doen ze de vaardigheden en kennis op die ze kunnen gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen in hun leven. Kinderen en jongeren hebben een toegankelijke, veilige en vertrouwde plek in de wijk waar ze positieve ervaringen opdoen. Er is speciale aandacht voor kinderen die niet kunnen meedoen en kinderen uit gezinnen met een hoog risico op kansarm opgroeien.

Jongerenwerk

Jongerenwerkers bieden ondersteuning in de weg naar volwassen worden. Door gezamenlijke afstemming tussen ketenpartners welzijn, veiligheid en onderwijs dragen zij integraal bij aan het vergroten van maatschappelijke kansen, vermindering van overlast op straat, minder jeugdcriminaliteit, het voorkomen van voortijdig schooluitval en het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement. Sinds juli 2022 biedt het jongerenwerk activiteiten en ondersteuning aan jongeren, middels vindplekken als school, straat of online. Om de verbinding met Thematafel Opgroeien te behouden, sluiten zij aan bij inhoudelijke thema-gesprekken en zijn de doelstellingen van jongerenwerk opgenomen in het uitvoeringsplan Opgroeien.

Deelnemende organisaties

 • Stichting Aanzet
 • Stichting B for You
 • De Betrokken Spartaan
 • Bibliotheek Schiedam
 • Stichting Buurtwerk
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Stichting Dock
 • Stichting Humanitas
 • De Kleine Ambassade
 • YETS Foundation
 • Gemeente Schiedam

Betrokken vrijwilligersorganisaties

 • Scouting Tono-groep
 • Scouting Burg. Van Haaren Schiedam 
 • Scouting Taize groep Kethel
 • Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck
 • Scouting Franciscus Lodewijkgroep

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de thematafel 'Opgroeien', het uitvoeringsplan 2022-2023 ontvangen en/ of wilt u bij een thematafeloverleg aanwezig zijn? Neem dan contact op met de tafelvoorzitters mevrouw Cindy Groote of mevrouw Lotte van Ballegooijen.