Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Schiedam gevechten geweest. Met name in het havengebied zijn bombardementen geweest. Omdat niet alle afgevuurde projectielen tot een explosie komen, heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren. Het resultaat van dit onderzoek is een kaart, de zogenoemde ‘Bommenkaart’, waarop is aangegeven waar tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementen hebben plaatsgevonden (gekleurde gebieden). Het merendeel van de afgeworpen bommen is ontploft. Of er bommen tussen zitten die niet zijn ontploft, de zogenaamde blindgangers, is niet bekend.

Risico’s zeer klein

De gemeente benadrukt dat de kans zeer klein is dat achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog spontaan ontploffen. Bij werkzaamheden in de grond (bijvoorbeeld hei-werkzaamheden) is deze kans iets groter, maar nog steeds heel klein. Als er op verdachte locaties werkzaamheden gepland staan, moet men eerst op zoek naar de mogelijke explosieven.

Wat betekent dit voor mij?

  • Als u hei- of graafwerkzaamheden laat uit te voeren in verdacht gebied, moet u onderzoeken of deze werkzaamheden een bedreiging vormen voor eventueel aanwezige explosieven in de bodem.
  • Als sprake is van een risico en de plannen kunnen niet worden gewijzigd, is het noodzakelijk dat door een specialistisch bureau onderzoek wordt gedaan naar de aanwezigheid van explosieven. Op de site van de Vereniging voor Explosieven Opsporing, kunt u bedrijven vinden.
  • Als een explosief wordt aangetroffen is het noodzakelijk dat deze wordt benaderd en wordt verwijderd.

Waarom moet ik dit doen?

De Arbeidsomstandighedenwet zegt dat er veilig moet worden gewerkt. Een niet gesprongen explosief kan de veiligheid in gevaar brengen. Daarom moet deze worden opgespoord en worden verwijderd.

Wie betaalt dit?

  • Als initiatiefnemer bent u verantwoordelijk voor de kosten voor het opsporen en verwijderen van niet gesprongen explosieven
  • U kunt op basis van de werkelijk gemaakte kosten achteraf via de gemeente een bijdrage aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van maximaal 68% van de gemaakte kosten.
  • De bijdrage wordt één keer per kalenderjaar door de gemeente aangevraagd en door het Ministerie uitgekeerd.
  • Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Wat doet de gemeente?

  • Wij zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid van u en uw omgeving. Wij moeten dan ook voorafgaand aan het benaderen en het verwijderen van een explosief goedkeuring verlenen aan de werkzaamheden. U moet dit bij ons melden
  • Wij kunnen u begeleiden en adviseren in het traject. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken neem dan contact op met de afdeling bodemsanering via het contactformulier