De thematafel Ontmoeten wil de betrokkenheid van Schiedammers bij elkaar vergroten. Ook wil het de netwerken en talenten van Schiedammers versterken: binnen het gezin of de familie, maar ook in buurten en bij verenigingen (door vrijwilligers). Het bestrijden van eenzaamheid maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit.

Bekijk het Uitvoeringsprogramma thematafel Ontmoeten (pdf 489 kB).

Onderdelen Ontmoeten

De thematafel Ontmoeten gaat over de volgende onderdelen:

 • Iedereen is van Schiedam en Schiedam is van iedereen. Schiedammers zijn trots op zichzelf en tonen eigenaarschap. Via een divers aanbod kunnen alle Schiedammers elkaar ontmoeten, iedereen telt mee! Een aanbod waar zij zich welkom en veilig voelen en gezien en gehoord worden. Een aanbod waar zij gesteund worden in het vormen van eigen netwerk
 • Ontmoetingsplekken zijn dichtbij in de wijk. Het aanbod aan activiteiten is afgestemd op de wensen van de wijkbewoners. De wijkhuizen hebben een open karakter. We zien graag dat Schiedammers zelf ook activiteiten organiseren of vrijwilliger worden
 • Via een persoonlijke aanpak neemt eenzaamheid af en de kwaliteit van de sociale contacten toe

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de thematafel Ontmoeten? Neem dan contact op met de heer Ad Slooter of met mevrouw Mirjam Schippers van team Zorg, Welzijn en Sport.

Deelnemende organisaties

 • Argos
 • ASVZ
 • Dock
 • De Erker
 • Seniorenwelzijn
 • Frankeland
 • De Buurtvrouw
 • Stichting J&S
 • Stichting De Buren van Oost
 • Stichting De Buurtwerkplaats
 • Soos Blauwhuis
 • Servicepunt Vrijwilligers
 • De Kansenfabriek
 • Stichting 4sweet social
 • Sterk in Company
 • Gemeente Schiedam

Betrokken vrijwilligersorganisaties

 • Ouderensoos St. Jacobus
 • Stichting De Werf
 • Gespec.volwassenen Werk Schiedam(GKVW)
 • Seniorensociëteit St.Jozef
 • Protestant Christelijke Ouderenbond (P.C.O.B)
 • Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
 • Ouderen Sociëteit Martinus
 • Modelbouwvereniging Schiespoor