Horecabedrijven buiten het centrum en stationsgebied (uitgezonderd coffeeshops) en restaurants in de gehele gemeente kunnen een ontheffing sluitingsuur (verlaatje) aanvragen. Hiermee mogen zij maximaal tien keer per jaar één uur langer open zijn.

Aanvraag ontheffing sluitingsuur

Een ontheffing sluitingsuur moet u elk jaar voor ingang van het nieuwe kalenderjaar aanvragen. Ontheffingen sluitingsuur die u tijdens het kalenderjaar aanvraagt, worden naar verhouding verleend. Een voorbeeld: wanneer een ontheffing vanaf 1 juli wordt verleend, mag het horecabedrijf in dat jaar nog vijf keer één uur langer open zijn. Voor de eerste ontheffing van een kalenderjaar geldt een beslistermijn van acht weken. Die beslistermijn kan met acht weken worden verlengd. In de praktijk zal niet altijd de volledige termijn worden benut. Maar houd er wel rekening mee dat de behandeling even kan duren.

Twee of meer ontheffingen?

Wilt u nog een ontheffing aanvragen in hetzelfde jaar? De tweede en verdere ontheffingen in een kalenderjaar moet u uiterlijk drie werkdagen van tevoren bij de gemeente melden. Dit kan met een stempelkaart. Of via het contactformulier. Kiest u voor het contactformulier, vermeld dan 'Omgevingsloket: melding verlaat sluitingsuur. Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van er wat bij de aanvraag is verteld. De stempelkaart kunt u elke keer uiterlijk drie werkdagen van tevoren inleveren bij het Omgevingsloket van de gemeente. Hiervoor maakt u telefonisch of via het contactformulier een afspraak. Een melding via het contactformulier accepteren we alleen als u ze via het e-mailadres verstuurt dat ook op het aanvraagformulier is vermeld.

Kosten

Voor een aanvraag ontheffing sluitingstijd moet u betalen. De kosten voor een ontheffing sluitingsuur zijn €53,35. Meldingen zijn gratis.

Ontheffing Sluitingstijd:

          Juni

  • 30 juni Griekse Taverna

         Juli

  • 29 juli 203 het Paleis

          Augustus

  • 19 augustus 2023 Restaurant Lange Haven

          Oktober

  •    7 oktober 2023 het Paleis