Door onderhoud kan deze dienst vanaf dinsdag 2 april 2024 tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Indien u meer informatie wilt ontvangen over deze dienst of deze dienst wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Geef in het contactformulier duidelijk aan wat u wilt aanvragen. Onze collega’s nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Onze excuses voor het ongemak.

Horecabedrijven buiten het centrum en stationsgebied (uitgezonderd coffeeshops) en restaurants in de gehele gemeente kunnen een ontheffing sluitingsuur (verlaatje) aanvragen. Hiermee mogen zij maximaal tien keer per jaar één uur langer open zijn.

Aanvraag ontheffing sluitingsuur

Een ontheffing sluitingsuur (verlaatje) kunt u elk jaar aanvragen via de website van gemeente Schiedam. Voor de eerste ontheffing van een jaar geldt een beslistermijn van acht weken. Die beslistermijn kan met acht weken worden verlengd. In de praktijk zal niet altijd de volledige termijn worden benut. Maar houd er wel rekening mee dat de behandeling even kan duren.

Twee of meer ontheffingen?

Wilt u nog een ontheffing aanvragen in hetzelfde jaar? De tweede en verdere ontheffingen in een jaar moet u uiterlijk vijf werkdagen van tevoren bij de gemeente Schiedam melden dit kan via het contactformulier. Een melding accepteren we alleen als u ze via het e-mailadres verstuurt dat ook op het aanvraagformulier is vermeld.

Kosten

Voor een aanvraag ontheffing sluitingstijd moet u betalen. De kosten voor een ontheffing sluitingsuur zijn €55,00. Meldingen zijn gratis.

Ontheffing Sluitingstijd:

Februari 2024:

  • 16 februari 2024 Griekse Taverna