Geluidsnormen

Er zijn landelijke geluidsnormen vastgesteld om overlast van horeca te voorkomen. Deze vindt u in artikel 2.17 t/m 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Het gaat om muziekgeluid en geluid uit (muziek)installaties. Maar het gaat niet om stemgeluiden van bezoekers, piekgeluiden veroorzaakt door sportactiviteiten en piekgeluiden veroorzaakt door het komen en gaan van bezoekers. Naast de landelijke geluidsnormen gaat de Algemene Plaatselijke Verordening in hoofdstuk 4, afdeling 1 ook in op geluidsnormen.

Incidentele festiviteiten

Wilt u in uw horecabedrijf meer muziekgeluid laten horen? Of buiten, bijvoorbeeld op het terras? Dan kunt u vooraf een 'kennisgeving incidentele festiviteit' indienen.

Hoe vaak per kalenderjaar melden?

Maximaal 12 keer 

Wanneer indienen?

Doe de melding uiterlijk 5 werkdagen voor de festiviteit. U heeft vrijstelling van de wettelijke geluidsnormen als u de melding op tijd heeft gedaan.

Vaker 'luide' muziek

Wilt u vaker dan het toegestane aantal keer een festiviteit organiseren? Dan moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt of u voldoende geluidruimte heeft voor de uitvoering van de gewenste activiteiten.

Gemelde festiviteiten
     
JUNI

 • Zaterdag 17 juni 2023 Voetbalvereniging PPSC
 • Zondag 18 juni 2023 Hockey Combinatie Schiedam
 • Donderdag 22 juni 2023 Café het Weeshuis
 • Vrijdag 23 juni 2023 Sabores do Norte
 • Zaterdag 24 juni 2023 Sabores do Norte
 • Zaterdag 24 juni 2023 Café The Windmill
 • Zondag 25 juni 2023 Café de Koemarkt
 • Vrijdag 30 juni 2023 Griekse Taverna

JULI

 • Zondag 16 juli 2023 Wijn Wijning & Beleving
 • Zondag 16 juli 2023 Café de Koemarkt
 • Vrijdag 21 juli 2023 Los Amigos
 • Zaterdag 22 juli 2023 Los Amigos
 • Zaterdag 22 juli 2023 Wijn Wijning & Beleving
 • Vrijdag 28 juli 2023 Café de Kroeg
 • Vrijdag 28 juli 2023 Café de Herinnering
 • Zaterdag 29 juli 2023 Café 't Anker
 • Zondag 30 juli 2023 Café de Koemarkt

AUGUSTUS

 • Maandag 7 augustus 2023 Café 't Anker
 • Vrijdag 11 augustus 2023 café de Kroeg
 • Zondag 13 augustus 2023 Café de Boemerang
 • Zaterdag 19 augustus 2023 Volkstuinenvereniging Vijfsluizen
 • Zondag 20 augustus 2023 Café de Koemarkt

SEPTEMBER

 • Zaterdag 2 september 2023 De Markies

OKTOBER

 • Vrijdag 6 oktober 2023 Griekse Taverna