Geluidsnormen

Er zijn landelijke geluidsnormen vastgesteld om overlast van horeca te voorkomen. Deze vindt u in artikel 2.17 t/m 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Het gaat om muziekgeluid en geluid uit (muziek)installaties. Maar het gaat niet om stemgeluiden van bezoekers, piekgeluiden veroorzaakt door sportactiviteiten en piekgeluiden veroorzaakt door het komen en gaan van bezoekers. Naast de landelijke geluidsnormen gaat de Algemene Plaatselijke Verordening in hoofdstuk 4, afdeling 1 ook in op geluidsnormen.

Incidentele festiviteiten

Wilt u in uw horecabedrijf meer muziekgeluid laten horen? Of buiten, bijvoorbeeld op het terras? Dan kunt u vooraf een 'kennisgeving incidentele festiviteit' indienen.

Hoe vaak per kalenderjaar melden?

  • Maximaal vijf als het gaat om een bedrijf met één ondernemer
  • Maximaal twaalf als het gaat om een bedrijf met meer dan één ondernemer

Er mag dan op zondag tot en met donderdag tot 01.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur meer geluid worden gemaakt dan gewoonlijk is toegestaan. Ramen en deuren moeten gesloten blijven, behalve voor het doorlaten van personen en goederen. Ook de omwonenden moet u informeren.

Wanneer indienen?

Doe de melding uiterlijk vijf werkdagen voor de festiviteit. U heeft vrijstelling van de wettelijke geluidsnormen als u de melding op tijd heeft gedaan.

Vaker 'luide' muziek

Wilt u vaker dan het toegestane aantal keer een festiviteit organiseren? Dan moet u een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt of u voldoende geluidruimte heeft voor de uitvoering van de gewenste activiteiten.

Gemelde festiviteiten

 

  • Griekse Taverna               2-12-2022
  • Cesant Korenbeurs          2-12-2022
  • Café de Nieuwe Brug       3-12-2022
  • Café Klein Thalia              3-12-2022