Heeft u het idee dat iemand geld of een voorziening van de gemeente gebruikt waarvoor het niet bedoeld is? Of krijgt iemand niet de ondersteuning die nodig is? Komt er bijvoorbeeld een hulp in het huishouden maar wordt er niet schoongemaakt of nemen de problemen toe terwijl er elke week een begeleider lang komt?

Meld dit dan via ons meldpunt. De melding kunt u anoniem doen zodat niemand weet wie de melding heeft gedaan. Meld alle gegevens die u over de situatie heeft.

De melding is voor ons de start van een onderzoek. Na het onderzoek kan de zorg aan de Schiedammer worden verbeterd of kan voorkomen worden dat geld nog langer voor verkeerde dingen gebruikt wordt.

Toezicht WMO

Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben toezichthouders voor de Wmo aangewezen. Deze toezichthouders doen onderzoek naar de kwaliteit en rechtmatig gebruik van voorzieningen.

De GGD Rotterdam Rijnmond houdt voor de gemeente Schiedam toezicht op de kwaliteit. Voor meer informatie, rapportages en het doen van calamiteitenmeldingen kijkt u op de website van de toezichthouders.