De maatregelen zijn bedoeld om het coronavirus maximaal onder controle te blijven houden. De maatregelen zijn vastgelegd in een noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Schiedam valt daar ook onder. Stap voor stap worden de maatregelen nog verder versoepeld. Toch blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Wie dat niet doet riskeert een boete die kan oplopen tot 400 euro.

Noodverordening

  Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. De belangrijkste punten heel eenvoudig:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

  Op de website RijnmondVeilig vindt u veel vragen en antwoorden over de noodverordening. De noodverordening is te lezen of downloaden via de link hieronder. In het aanwijzingsbesluit en het overzicht dat daarbij hoort, leest u welke locaties en gebieden in de regio verboden zijn om te komen (op sommige tijdstippen). In Schiedam zijn er op dit moment geen verboden gebieden. 

  Per 5 augustus 2020

  Vanaf woensdag 5 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

  Ten opzichte van de vorige noodverordening is de enige verandering de pilot mondkapjes in Rotterdam. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand en mijd drukte. Zo proberen we verdere besmettingen en verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

  Welke maatregelen blijven hetzelfde?

  De belangrijkste maatregelen die hetzelfde blijven zijn:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

  Algemene regels voor binnen

  • 1,5 meter afstand bewaren;
  • maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
  • geen maximumaantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, met reservering en gezondheidscheck vooraf;
  • in locaties met doorstroom van bezoekers, winkels, musea, bibliotheken en andere geldt geen maximumaantal personen, wel de 1,5 meter afstand.

  Algemene regels voor buiten

  • 1,5 meter afstand bewaren;
  • maximaal 250 personen (exclusief personeel);
  • in de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
  • geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • in buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, zoals dierentuinen, pretparken geldt geen maximumaantal personen per ruimte en natuurlijk 1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).

  Kinderen en jongeren

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  • jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

  Kijk voor meer informatie en meer vragen over afstand houden op de website van de Rijksoverheid.

   De maatregelen op een rijtje (in alfabetische volgorde)

   • Begrafenissen
    Vanaf 1 juli hangt het maximum aantal aanwezigen af van de plek waar de uitvaart of de religieuze bijeenkomst wordt gehouden. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel). 
   • Binnenspeeltuinen
    zie Escaperooms
   • Binnensport
    zie Sportclubs
   • Bioscopen
    Bioscopen, filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters e.d. mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open. Er mogen per afzonderlijke ruimte maximaal 100 personen samenkomen (exclusief personeel). Iedereen moet 1,5 meter afstand bewaren (uitgezonderd mensen die samen een huishouden vormen). Bezoekers moeten vooraf reserveren. Een medewerker vraagt of u verkouden bent of koorts heeft. Bezoekers moeten gebruik maken van een zitplaats.
   • Bowlingbanen
    Bowlingbanen zijn weer geopend. Bowlen wordt gerekend tot binnensport.
   • Bruiloften
    Vanaf 1 juli hangt het maximum aantal aanwezigen af van de plek waar de bruiloft wordt gehouden. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden. Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel). 
    zie ook vragen en antwoorden
   • Cafés
    zie Horeca
   • Campings
    Campings, recreatieparken, jachthavens en stranden in Rotterdam-Rijnmond zijn weer geopend. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen. 
   • Casino's
    Casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare inrichtingen mogen weer open. Dat geldt ook voor de bijbehorende eet- en drinkgelegenheden. 
   • Coffeeshops
    Coffeshops mogen per 1 juli weer open. De exploitant moet maatregelen treffen om 1,5 meter afstand tussen de klanten te garanderen.
   • Collectes
    Collecteren is weer mogelijk. Dit gebeurt volgens de RIVM-richtlijnen. De gewone collectebus voor contante donaties wordt dit jaar niet gebruikt. Er wordt gecollecteerd met een kartonnen collectebus met  een grote QR-code. Doneren doe je door de QR-code vanaf een afstand van 1,5 meter te scannen. Staan er collectanten met een andere reden of van een ander goed doel aan je deur en vertrouw je het niet? Bel dan de politie via: (0900) 8844. Op de website van het CBF staat een kalender van de collectes van goede doelen met een keurmerk.
   • Concertzalen
    zie Bioscopen
   • Escaperooms
    Escaperooms en binnenspeeltuinen en andere binnenrecreatie mogen. Er mogen maximaal 100 personen per gebouw aanwezig zijn. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden. 
   • Evenementen
    Het verbod op vergunningsplichtige evenementen wordt opgeheven. De gemeente neemt aanvragen voor evenementen per 1 juli weer in behandeling. Hierbij zullen ook de maatregelen worden bekeken die nodig zijn om het evenement veilig en op 1,5 meter te kunnen laten doorgaan. Door het vergunningstraject kan het nog even duren voordat evenementen plaatsvinden. Voor bijeenkomsten geldt geen maximum aantal bezoekers, maar wordt een onderscheid gemaakt tussen bijeenkomsten buiten en bijeenkomsten binnen. In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij bruiloften en uitvaarten, is een vaste zitplaats verplicht. Is er geen sprake van reservering of een gezondheidscheck, dan mogen er maximaal 100 mensen per ruimte aanwezig zijn. In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Uiteraard gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden. Heeft u als organisator vragen over deze maatregel, neem dan contact op met de afdeling Horeca en Evenementen van de gemeente Schiedam: telefoonnummer 14010 of per mail naar evenementen@schiedam.nl.
   • Fitnessclubs 
    zie Sportclubs
   • Horeca (cafés, restaurants, hotels)
    Restaurants en cafés zijn sinds 1 juni weer open. Aanvullend op de binnen- en buitenafspraken geldt dat er buiten op de terrassen geen anderhalve meter tussen de tafels verplicht is wanneer er kuchschermen worden toegepast. De ondernemer of de exploitant van de eet- en drinkgelegenheid is verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen. Dit geldt voor zowel binnen in de eet- en drinkgelegenheden als op binnenterrassen en buitenterrassen.
   • Jachthavens
    zie Campings.
   • Kerken
    zie Begrafenissen.
   • Markten
    Markten zijn weer toegestaan. Er moeten wel maatregelen zijn getroffen, zodat bezoekers zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
   • Moskeeën 
    zie Begrafenissen.
   • Musea
    Musea mogen weer open, mits aanwezigen ten minste 1,5 meter afstand (kunnen) houden tot elkaar. Bezoekers moeten vooraf reserveren.
   • Openbaar vervoer 
    Het dragen van een niet-medisch mondkapje in tram, bus, metro en trein is verplicht. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Als u geen mondkapje draagt, kunt u een boete van 95 euro krijgen. Op stations en perrons is een mondkapje niet verplicht. Gebruik het openbaar vervoer alleen als dat echt nodig is. Reis liever niet in de spits en ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
   • Recreatieparken
    zie Campings
   • Religieuze bijeenkomsten
    zie Begrafenissen
   • Restaurants
    zie Horeca
   • Rijlessen
    Rijlessen voor de motor en bromfiets/scooter zijn toegestaan, zolang de 1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen worden opgevolgd. Rijlessen in de auto zijn sinds 11 mei weer mogelijk.
   • Sauna's 
    Sauna's zijn weer geopend per 1 juli.
   • Scholen
    Basisscholen en middelbare scholen zijn weer begonnen. Ook mbo-, hbo- en wo-studenten krijgen na de zomer weer les. In tegenstelling tot middelbare scholieren, moeten zij wel onderling 1,5 meter afstand houden.
   • Seksinrichtingen
    Seksinrichtingen mogen nog niet open. Dat geldt ook voor de bijbehorende eet- en drinkgelegenheden.
   • Speelhallen
    zie Casino's
   • Sportclubs
    Alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan, ook contactsporten voor jong en oud, zowel recreatief als wedstrijdsport. Hierbij geldt geen 1,5 meter afstand. Sportscholen mogen weer open, met 1,5 meter afstand en aanvullende adviezen.
   • Terrassen
    zie Horeca
   • Theaters
    zie Bioscopen
   • Verpleeghuizen
    Als niemand in een verpleeghuis besmet is, kan de instelling weer helemaal open voor bezoek. Kussen en knuffels zitten er nog even niet in, omdat de 1,5 meter nageleefd moet worden. Niet alle verpleeghuizen zullen gelijk dezelfde mogelijkheden bieden, omdat de instellingen tijd nodig hebben om zich aan te passen. Informeer ook bij het verpleegtehuis zelf. 
   • Volkstuinen
    Volkstuinen zijn gewoon te gebruiken, maar houd wel 1,5 meter afstand. 
   • Weekmarkt
    zie Markten
   • Zwembaden
    Zwembaden mogen open. Ook de eet- en drinkgelegenheden bij zwembaden zijn weer geopend.