Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat lood slecht is voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat vooral kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken, tijdens het spelen op een bodem met lood. Ook kunnen kinderen en volwassenen lood binnen krijgen via grond van gewassen die in een eigen moestuin zijn gekweekt.

Hoe komt lood in de bodem ?

Vroeger werd het afval uit huizen en werkplaatsen vaak in de directe omgeving weggegooid. In Nederland zijn de bodems van veel binnensteden opgehoogd met dat stadsafval en puin. Dat is ook in Schiedam gebeurd. Het afval was vaak vervuild met stoffen zoals lood.

Daarnaast waren er vroeger in Schiedam veel bedrijven die met lood werkten, zoals verffabrieken. Deze  bedrijven zijn gestopt en gesloopt. Nu staan er huizen met tuinen en liggen er bijvoorbeeld kinderspeelveldjes. Op sommige plekken is er nog lood in de bodem aanwezig. 

Loodkaart

Om vast te stellen of binnen de gemeente een verhoogde hoeveelheid aan lood aangetroffen kan worden, heeft de gemeente in 2019 onderzoek gedaan naar lood. De verwachtingen over de Schiedamse bodem zijn toen bepaald. In de historische binnenstad en de de wijken daaromheen wordt een slechte of onvoldoende bodemkwaliteit verwacht. In de wijken West, Oost en De Gorzen wordt verwacht dat de bodemkwaliteit wel voldoende is. 

Inventarisatie kinderspeelplaatsen en volkstuinen

Het adviesbureau RSK onderzocht in het najaar van 2020 of er inderdaad te veel lood in de kinderspeelplaatsen en volkstuincomplexen in de Binnenstad, West, Oost en de Gorzen zit  Er is gekeken naar:

  • Of er contact kan zijn met de grond waar lood in zit bij kinderspeelplaatsen. En zo ja, waar dit dan kan.
  • Of volkstuinen gebruikt worden als moestuin en groot deze moestuinen zijn.

Op basis van het resultaat van dit onderzoek wordt  bepaald op welke locaties  een bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Dit start in het voorjaar van 2021. Tijdens het bodemonderzoek worden er grondmonsters genomen die onderzocht worden in een laboratorium. Op basis van de resultaten wordt gekeken of maatregelen noodzakelijk zijn en welke maatregelen dan worden uitgevoerd.

Gebruiksadviezen

Woont u in één van eerder genoemde gebieden van Schiedam en heeft u een tuin, dan heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond gebruiksadviezen opgesteld om het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen. Deze adviezen zijn vooral gericht op ouders van jonge kinderen:

  • Laat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
  • Laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem (“kale bodem”) spelen. Bedek de bodem in uw tuin met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, het liefst waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.
  • Kies voor een zandbak met schoon zand.
  • Kweek groenten en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
  • Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
  • Was uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
  • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen te vegen, of ze uit te doen bij het naar binnen lopen.
  • Stofzuig of dweil uw huis regelmatig.

Meer informatie over lood

Voor meer informatie over lood kunt u terecht op de website van het RIVMOf de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond