Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat lood slecht is voor de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat vooral kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Zij kunnen lood binnenkrijgen door bijvoorbeeld hun vingers in hun mond te steken, tijdens het spelen op een bodem met lood. Ook kunnen kinderen en volwassenen lood binnen krijgen via grond van gewassen die in een eigen moestuin zijn gekweekt.

Hoe komt lood in de bodem ?

Vroeger werd het afval uit huizen en werkplaatsen vaak in de directe omgeving weggegooid. In Nederland zijn de bodems van veel binnensteden opgehoogd met dat stadsafval en puin. Dat is ook in Schiedam gebeurd. Het afval was vaak vervuild met stoffen zoals lood.

Daarnaast waren er vroeger in Schiedam veel bedrijven die met lood werkten, zoals verffabrieken. Deze  bedrijven zijn gestopt en gesloopt. Nu staan er huizen met tuinen en liggen er bijvoorbeeld kinderspeelveldjes. Op sommige plekken is er nog lood in de bodem aanwezig. 

Loodkaart

Om vast te stellen of binnen de gemeente een verhoogde hoeveelheid aan lood aangetroffen kan worden, heeft de gemeente in 2019 onderzoek gedaan naar lood. De verwachtingen over de Schiedamse bodem zijn toen bepaald. In de historische binnenstad en de de wijken daaromheen wordt een slechte of onvoldoende bodemkwaliteit verwacht. In de wijken West, Oost en De Gorzen wordt verwacht dat de bodemkwaliteit wel voldoende is. 

Inventarisatie kinderspeelplaatsen en volkstuinen

Het adviesbureau RSK onderzocht in het najaar van 2020 of er inderdaad te veel lood in de kinderspeelplaatsen en volkstuincomplexen in de Binnenstad, West, Oost en de Gorzen zit  Er is gekeken naar:

 • Of er contact kan zijn met de grond waar lood in zit bij kinderspeelplaatsen. En zo ja, waar dit dan kan.
 • Of volkstuinen gebruikt worden als moestuin en hoe groot deze moestuinen zijn.

Uitkomst Inventarisatie

Uit de inventarisatie is gebleken dat er binnen de eerdergenoemde stadsdelen:

 • 27 openbare kinderspeelplaatsen aanwezig zijn waar contact met grond mogelijk is;
 • 11 kinderdagverblijven zijn gevestigd met buitenspeelplaatsen waar contactmogelijkheden met grond aanwezig zijn.

Daarnaast heeft Schiedam vier volkstuincomplexen, waarvan twee kindertuincomplexen en een educatieve buurtuin die alle deels worden gebruikt als moestuin.

Uitvoering bodemonderzoek

De gemeente Schiedam heeft milieukundig onderzoeksbureau Tritium Advies opdracht gegeven om op bovengenoemde locaties het gehalte aan lood in de grond te bepalen door monsters te nemen en deze te onderzoeken. Het veldwerk start naar verwachting begin oktober 2021 en zal ongeveer 6 weken duren.

De resultaten van het onderzoek worden voor het einde van het jaar verwacht. Op basis van de resultaten wordt gekeken of maatregelen noodzakelijk zijn.

Gebruiksadviezen

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft voor bewoners gebruiksadviezen opgesteld om het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen. Deze adviezen zijn vooral gericht op ouders van jonge kinderen:

 • Laat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
 • Laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem (“kale bodem”) spelen. Bedek de bodem in uw tuin met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, het liefst waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.
 • Kies voor een zandbak met schoon zand.
 • Kweek groenten en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
 • Was uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen te vegen, of ze uit te doen bij het naar binnen lopen.
 • Stofzuig of dweil uw huis regelmatig.

Meer informatie over lood

Voor meer informatie over lood kunt u terecht op de website van het RIVMOf de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond