Voor Schiedam is het belangrijk dat Europees beleid en wet- en regelgeving werkbaar is op gemeentelijk niveau. Schiedam werkt op dit gebied samen met andere gemeenten en organisaties.

Europees Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is een politiek orgaan van de EU met daarin vertegenwoordigers van het lokale en regionale bestuur. Het CvdR biedt decentrale overheden (regio's, districten, provincies, gemeenten en steden) de mogelijkheid om de instellingen van de EU rechtstreeks van advies te dienen. Denk bij instellingen van de EU aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van gemeenten in Europa. Bijvoorbeeld in:

De VNG informeert gemeenten over diverse Europese subsidies en verschillende Europese lobby-dossiers, zie Europa en internationaal | VNG

Council of European Municipalities and Regions

De Council of European Municipalities and Regions (CEMR) is de overkoepelende organisatie van nationale verenigingen van gemeenten en regio’s, zoals de VNG. CEMR doet aan beleidsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld in de Urban Intergroup van het Europees Parlement