Voor Schiedam is het belangrijk dat Europees beleid en wet- en regelgeving werkbaar is op gemeentelijk niveau. Schiedam werkt op dit gebied samen met andere gemeenten en organisaties.

Europees Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) is een politiek orgaan van de EU met daarin vertegenwoordigers van het lokale en regionale bestuur. Het CvdR biedt decentrale overheden (regio's, districten, provincies, gemeenten en steden) de mogelijkheid om de instellingen van de EU rechtstreeks van advies te dienen. Denk bij instellingen van de EU aan de Europese Commissie en het Europees Parlement. Vanaf juli 2017 is burgemeester Lamers voorzitter van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het CvdR. Lees meer over het werk van burgemeester Lamers.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van gemeenten in Europa. Bijvoorbeeld in:

De VNG informeert gemeenten over diverse Europese subsidies en verschillende Europese lobby-dossiers. Zie het VNG Visiedocument Europa 2017-2020. Burgemeester Lamers is lid van de VNG commissie Europa & Internationaal.

Council of European Municipalities and Regions

De Council of European Municipalities and Regions (CEMR) is de overkoepelende organisatie van nationale verenigingen van gemeenten en regio’s, zoals de VNG. CEMR doet aan beleidsbeïnvloeding. Bijvoorbeeld in de Urban Intergroup van het Europees Parlement. Burgemeester Lamers is namens de VNG lid van CEMR. Binnen CEMR is hij woordvoerder op het gebied van Europees milieubeleid en luchtkwaliteit.