Passantenhaven of steiger

  • Voor toeristen met een pleziervaartuig is er een passantenhaven aan het Doeleplein 2: de Florynhaven. Deze haven beschikt over voorzieningen als stroom, water en sanitair. Tegen een vergoeding van € 13,50 per nacht kunnen toeristen in de Florynhaven verblijven. Betaling gebeurt met Aan uit net
  • In de Lange Haven is een passantensteiger zonder voorzieningen
  • Voor woonschepen is in Schiedam plaats voor 27 ligplaatsen in de Westerhaven

Contact havendienst

De gemeente Schiedam heeft het nautisch beheer van de zeehavens, het beheer van de beroepsvaart en de inning van zee- en binnenhavengelden uitbesteed aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Een schip mag een ligplaats innemen in overeenstemming met verkeerstekens en op aanwijzing van de havenmeester. Afwijkende verzoeken voor een ligplaats worden behandeld door de gemeente Schiedam. Dit geldt voor horecapontons, bedrijven en jachthavens, na afstemming tussen Vastgoed & Grondzaken, Regie Openbare Ruimte en Veiligheid.

De dienstverlening voor Walstroom wordt aangeboden door Cofely/Park-line. Registreer u hiervoor via Park-line Aqua. Afhankelijk van de situatie gelden verschillende prijsafspraken. Neem hiervoor contact op met de coördinator Havendienst Schiedam via 010 631 53 01, marifoonkanaal 22. Of via de havendienst@irado.nl, Havenbedrijf Rotterdam N.V. via 010 252 10 00, per marifoon via VHF kanaal 14, of per mail.