Ligplaatsen

Passantenhaven of steiger

  • Voor toeristen met een pleziervaartuig is er een passantenhaven aan het Doeleplein: de Florynhaven. Deze haven beschikt over voorzieningen als stroom, water en sanitair. Tegen een vergoeding van € 13,50 per nacht kunnen toeristen in de Florynhaven verblijven. Betaling gebeurt met Aan uit net
  • In de Lange Haven is een passantensteiger zonder voorzieningen
  • Voor woonschepen is in Schiedam plaats voor 27 verhuurde ligplaatsen in de Westerhaven

Contact havendienst

Het nautisch beheer van de zeehavens, het beheer van de beroepsvaart en de inning van zee- en binnenhavengelden heeft de gemeente Schiedam uitbesteed aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Afwijkende verzoeken voor een ligplaats worden behandeld via de coördinator Havendienst Schiedam door het team Regie Openbare Ruimte. 

De dienstverlening voor Walstroom wordt aangeboden door Cofely/Park-line. Registreer u hiervoor via Park-line Aqua. Afhankelijk van de situatie gelden verschillende prijsafspraken. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator Havendienst Schiedam via 010 631 53 01, marifoonkanaal 22 of via de havendienst@irado.nl,  Havenbedrijf Rotterdam N.V. via 010 252 10 00, per marifoon via VHF kanaal 14, of per e-mail cmh@portofrotterdam.com.