Moet u bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u die laten legaliseren. Maak hiervoor een afspraak. De ambtenaar van de gemeente controleert de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

  • Let op: de legalisatie bewijst dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier
  • Legalisatie van een handtekening doet u zelf. U tekent het document in aanwezigheid van de ambtenaar

Meenemen

  • Het document dat u wilt ondertekenen
  • Een geldig legitimatiebewijs

Kosten

Een legalisatie kost € 14,75 per handtekening