Door klimaatverandering is er in Nederland meer kans op hevige regen, droogte, hitte en storm. Door de openbare ruimte, bedrijventerreinen en particuliere tuinen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, kunnen we de schade en overlast verminderen. Daarom biedt de gemeente Schiedam de subsidie Schiedam Waterklaar aan.

Schiedam Waterklaar

Iedereen kan op verschillende manieren aan de slag met het klimaatbestendig maken van de omgeving. Op uw terrein, op het dak van een bedrijfspand, flat of parkeergarage. Onze afkoppeladviseur helpt u graag met vragen over de subsidieregeling Schiedam Waterklaar en de mogelijke klimaatadaptieve maatregelen zoals een waterberging, wateropvang en vergroening. 

Groen kan schade en overlast verminderen

Door het treffen van klimaatadaptieve maatregelen kan veel schade en overlast door klimaatverandering worden tegengegaan. Ook kan groen helpen tegen wateroverlast en hitte. Doordat de huidige bedrijventerreinen voor een groot deel bestaan uit verhardingen stroomt regenwater snel naar het overvolle riool. Dat kan leiden tot schade en overlast in panden, op (parkeer-)terreinen en wegen. Meer groen kan de wateroverlast verminderen, doordat de planten het regenwater tijdelijk opvangen en langzaam afvoeren. 

Hitte op bedrijventerreinen

Voor de bedrijventerreinen in Schiedam is hitte een punt van aandacht. Door de grote oppervlakten aan terreinverharding, grote gebouwen en veel wegen is er weinig schaduw en groen. Deze terreinen verwarmen bij hitte snel op. Hitte leidt ook tot verminderde arbeidsproductiviteit.

Wegen en gebouwen absorberen veel warmte. Deze warmte geven ze ook weer terug aan de omgeving. De hoge temperatuur wordt dus niet alleen veroorzaakt door de kracht van de zon, maar ook door de inrichting van het gebied.

Meer groen helpt tegen hitte en biodiversiteit

Meer groen en bomen, fonteinen, groene daken en groene gevels dragen bij aan verkoeling. Het groen zorgt ervoor dat de temperatuur binnen daalt, waardoor de productie ook bij hitte kan doorgaan. Tot slot maakt groen niet alleen klimaatbestendiger, maar ook biodiverser en aantrekkelijker. 

Klimaatatlas

Hoe kwetsbaar is mijn buurt voor wateroverlast, hitte of bodemdaling? Zijn er ook kwetsbare functies, zoals ziekenhuizen of elektriciteits- voorzieningen, in mijn omgeving die extra risico lopen tijdens extreem weer? Provincie Zuid-Holland bracht dit ook voor Schiedam in kaart. Bekijk de klimaatatlas.

Kijk voor voorbeeldprojecten op Klimaatkrachtig Delfland.