Ondernemers, bewoners en de gemeente Schiedam willen aan de slag met het aantrekkelijker maken van de Hoogstraat en de aanliggende stegen. Hierbij streven wij naar een mix van wonen, werken, winkelen en beleven. Het openbaar gebied moet daarbij aansluiten. De straat wordt klaargemaakt voor de toekomst, waarin iedere Schiedammer, ondernemer en bezoeker trots is op de Hoogstraat. De aannemer is gestart met de werkzaamheden van fase 1: het vervangen van de openbare verlichting. De aannemer verwacht dat deze werkzaamheden in november klaar zijn. In fase 2 wordt de bestaande bestrating opnieuw gelegd. Tijdens de uitvoering van fase 1 bereiden we fase 2 voor.

Wat gaan we doen in fase 1?

  • Vervangen van de spankabels voor de feestverlichting
  • Vervangen van de lantaarnpalen voor historisch ogende gevelverlichting (wandarmaturen).

Planning

De spankabels en bevestigingsmiddelen van de feestverlichting en de bekabeling aan de gevels zijn inmiddels verwijderd. 
Begin april zijn de nieuwe voedingskasten voor de openbare verlichting (OV) geplaatst op de Bokkensteeg en op het ‘Weeshuisplein.’ 
Met deze kasten is de nieuwe verlichtings¬installatie van de Hoogstraat straks onderdeel van het gemeente¬lijke OV-kabelnet.

  • Vanaf begin mei: Aanbrengen nieuwe bekabeling
  • Vanaf eind juni: Aanbrengen nieuwe wandarmaturen (lantaarns)
  • Vanaf eind juli: Verwijderen bestaande blauwe lichtmasten en oude electrakasten
  • Vanaf eind augustus: Aanbrengen ankers en testen ankers voor de nieuwe spankabels 
  • Vanaf medio september: Aanbrengen spankabels
  • Einde werkzaamheden November

      

Bereikbaarheid

De aannemer zorgt voor loopbruggen en rijplaten over de sleuven. Zo blijven de woningen, instellingen en winkels bereikbaar tijdens de werkzaamheden voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Bezorgdiensten kunnen met vrachtwagens, busjes, auto’s, scooters en brom- en snorfietsen bezorgen binnen de venstertijden. De venstertijden zijn tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends en 17.30 en 19.00 uur ’s avonds.

Overlast

De werkzaamheden kunnen voor geluidsoverlast zorgen. De werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m donderdag van 7.00 tot 16.00 uur. Het kan voorkomen dat de werklui na 16.00 uur nog het laatste werk afmaken, spullen moeten opruimen of schoonmaken. De werklui hebben een radioverbod en maken gebruik van een bouwkeet op de Koemarkt. Uiteraard doet de aannemer er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

Veiligheid

De werklui werken met een kleine graafmachine. De aannemer zorgt voor uw veiligheid en van zijn werknemers door het plaatsen van afzettingen rondom de werkzaamheden. Wij vragen u om niet dichtbij de graafmachine te komen.

Inloopspreekuur

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Kom dan naar het inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur is projectleider Karin Vermeer van de gemeente Schiedam aanwezig in SHOP (Hoogstraat 140-142). Wandel gerust even binnen. Er zijn geen inloopspreekuren tijdens de schoolvakanties. 

Meer informatie over Hoogstraat plus? 

Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistente Marian van Teijlingen.