Ondernemers, bewoners en de gemeente Schiedam zijn aan de slag met het aantrekkelijker maken van de Hoogstraat en de aanliggende stegen. We streven naar een mix van wonen, werken, winkelen en beleven. Het openbaar gebied moet daar bij aansluiten. We maken een straat die klaar is voor de toekomst, waarbij iedere Schiedammer, ondernemer en bezoeker trots is op de Hoogstraat.

Fase 1

Het vervangen van de openbare verlichting, is bijna afgerond. De nieuwe gevellantaarns ademen het historische karakter van de Schiedamse binnenstad. Het jeneverglaasje er bovenop is een knipoog naar Schiedam als jeneverstad, het Dutch Distillers District. Deze verlichting zorgt voor een rustig straatbeeld en past goed bij de vele monumentale panden. De aannemer verwijdert de oude blauwe lantaarnpalen in november.

Wat heeft de aannemer gedaan?

  • De oude spankabels en bevestigingsmiddelen van de feestverlichting zijn verwijderd
  • De oude bekabeling aan de gevels is verwijderd 
  • De nieuwe elektrische bekabeling is aangelegd 
  • De nieuwe elektriciteitskastjes zijn geplaatst
  • De eerste wandarmaturen zijn geplaatst

Wat gaat de aannemer nog doen?

  • Aanbrengen wandarmaturen 
  • Verwijderen bestaande blauwe lantaarnpalen en oude elektrakasten 
  • Het vervangen van een aantal bestaande blauwe lantaarnpalen door nieuwe lantaarnpalen met een armatuur
  • Aanbrengen en testen ankers van de nieuwe spankabels voor de feestverlichting
  • Aanbrengen nieuwe spankabels 

Afronding werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden is vertraging ontstaan. De aannemer doet zijn uiterste best de laatste werkzaamheden in december af te ronden (het verwijderen van de bestaande blauwe lantaarnpalen en het aanbrengen van de nieuwe spankabels voor de feestverlichting). Dit betekent dat de nieuwe spankabels voor de feestverlichting niet op tijd worden opgehangen, waardoor we de reguliere feestverlichting niet kunnen ophangen. We kijken samen met Stichting Centrummanagement Schiedam naar een passende oplossing om de Hoogstraat sfeervol aan te kleden rond de feestdagen. 

Bereikbaarheid

De aannemer werkt met een hoogwerker. Woningen, instellingen en winkels blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Bezorgdiensten kunnen met vrachtwagens, busjes, auto’s, scooters en brom- en snor-fietsen bezorgen binnen de venstertijden. De venstertijden zijn tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends en 17.30 en 19.00 uur ’s avonds.

Overlast

De werkzaamheden kunnen voor geluidsoverlast zorgen. De werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m donderdag van 7.00 tot 16.00 uur. Het kan voorkomen dat de werklui na 16.00 uur nog het laatste werk afmaken, spullen moeten opruimen of schoonmaken. De werklui hebben een radioverbod en maken gebruik van een bouwkeet op de Koemarkt. Uiteraard doet de aannemer er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Fase 2 

In fase 2 wordt de bestaande bestrating opnieuw gelegd. De gemeente bereidt deze fase nu voor. We informeren u zodra er meer bekend is.

Meer informatie over Hoogstraat plus?

Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistente Marian van Teijlingen.