Hoogstraat Plus

De Hoogstraat past niet meer in het beeld van een moderne binnenstadstraat. Dat geldt zowel voor de inrichting als voor de invulling van de straat.

Levendige winkelstraat

Eind 2016 en begin 2017 hebben bewoners, ondernemers, eigenaren, geïnteresseerden en de gemeente Schiedam samengewerkt en inbreng geleverd over een toekomstbestendige en duurzame visie voor de Hoogstraat. De inbreng op deze avonden zijn verwerkt in een participatiedocument #HebjewatoverdeHoogstraat.

Samen maken we de Hoogstraat

Tijdens drie inloopmomenten in juli 2018 zijn de eerste schetsen van het inrichtingsplan voor de straat getoond. Ook zijn verdere ideeën en wensen voor de buitenruimte en het programma van de Hoogstraat bij de aanwezigen opgehaald.
Het schetsontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een concept inrichtingsplan. In oktober a.s. organiseren wij weer inloopmomenten. Hier kunt u de verdere uitwerking inzien en uw ideeën en wensen nog kenbaar kunt maken.

Inloopavond Hoogstraat plus

Op 27 en 28 november 2018 organiseert het projectteam Hoogstraat plus een inloopavond over het inrichtingsplan. U bent van harte welkom tussen 17:00 en 19:00 uur in de SHOPwinkel aan de Hoogstraat 140. Met behulp van tekeningen laten we u het totaalbeeld van het inrichtingsplan zien. Ook brengt het projectteam u verder op de hoogte van de ontwikkelingen op het programma. Uiteraard is er gelegenheid om specifieke plekken, in de nabijheid van uw pand, in detail met u te bespreken.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider de heer Jan Hendrik Bouman. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent/junior projectleider mevrouw Karin Vermeer.