We werken al jaren aan de verbetering van de Hoogstraat. Dat is terecht. De Hoogstraat is voor Schiedam een belangrijke straat. Als het goed gaat in de Hoogstraat, dan gaat het goed met Schiedam. En het gaat steeds beter met de Hoogstraat. De leegstand loopt flink terug en er komen nieuwe ondernemers. Hoogstraat plus zet letterlijk dat beetje extra (de plus) op deze ontwikkeling. Daarmee maken we de straat duurzaam en levendig. 

Naast de fysieke aanpak zetten we ook andere middelen in om de verbeteringen te ondersteunen. Zoals een stimuleringsregeling, participatie (samenwerken) in ondernemersplatform SHOP en een leegstandsaanpak. 

Samen met de stad

We hebben de toekomst van de Hoogstraat opnieuw bepaald. Dit hebben we met en voor de stad gedaan. De inbreng is verwerkt in het participatiedocument #HebjewatoverdeHoogstraat. We maakten samen een visie voor de straat: een mix van wonen, winkelen, werken en beleven, een straat waar alle Schiedammers graag willen komen.

Eerste fase opknappen Hoogstraat start in het voorjaar 

Ondernemers, bewoners en de gemeente Schiedam willen de Hoogstraat nog aantrekkelijker maken. Samen met ondernemers en bewoners is hiervoor een plan gemaakt. Nadat in augustus 2020 bleek dat het uitvoeren van het plan duurder was dan gedacht, is het plan aangepast. Voor de eerste fase van dit plan, het vernieuwen van de verlichting, is een geschikte aannemer gevonden. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022. 

Het opknappen van de Hoogstraat is belangrijk  voor de binnenstad. Ondanks dat we het plan moesten aanpassen, voldoet het zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners en ondernemers. We maken het straatbeeld mooier en beter en we verhogen de veiligheid voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Het wordt een plek waar alle Schiedammers graag wonen, werken, winkelen en beleven.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden aan de Hoogstraat gebeurt in twee fases. In de eerste fase wordt de verlichting vernieuwd met verlichting die er historisch uitziet. Bovenop deze verlichting komt een jeneverglaasje dat verwijst naar Schiedam als jeneverstad. Ook worden onnodige kabels opgeruimd en worden de kabels voor de feestverlichting vervangen. Om de verlichting te vernieuwen, gaat de straat in kleine fases open. De winkels en woningen blijven bereikbaar. De eerste fase is in voorbereiding en start in het voorjaar.

De tweede fase is het groot onderhoud van de Hoogstraat. De komende tijd onderzoeken we hoe deze straat er straks weer netjes en strak bij kan liggen. Als de financiën het daarna nog toelaten, bekijken we of we nog meer wensen van de ondernemers en bewoners kunnen uitvoeren. Wij denken dan aan het mooier en netter maken van de stegen zodat je fijner tussen de Hoogstraat en de Lange Haven wandelt, het toevoegen van groen en het verbeteren van de entree van de Passage. We verwachten u in de tweede helft van 2022 te kunnen informeren over de tweede fase.

Er gebeurt nog meer in de Hoogstraat

Naast het project Hoogstraat plus, gebeurt er nog meer in de Hoogstraat: 

Locomotiefsteeg (eerder bekend als de Havenkerksteeg)

Wij stellen de Locomotiefsteeg tussen het Jenevermuseum en de Havenkerk open voor publiek en brengen een kunstwerk aan. 

Stedelijk Museum Schiedam

De renovatie van het Stedelijk Museum Schiedam is in volle gang. Het gebouw wordt opgeknapt, er komt een nieuwe klimaatinstallatie en nog veel meer. Op zaterdag 14 mei is het museum geopend na de renovatie. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw Karin Vermeer. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.