Hoe krijgen we Schiedammers weer naar de Hoogstraat? Wat is het karakter dat past bij deze straat? Welke programma's zijn geschikt om leegstaande panden weer in gebruik te nemen? En welke inrichting past er dan bij deze vernieuwde straat?

De Hoogstraat past niet meer in het beeld van een moderne binnenstadstraat. Dat geldt zowel voor de inrichting als voor de invulling van de straat.

Levendige winkelstraat

Eind 2016 en begin 2017 hebben bewoners, ondernemers, eigenaren, geïnteresseerden en de gemeente Schiedam samengewerkt en inbreng geleverd over een toekomstbestendige en duurzame visie voor de Hoogstraat. De inbreng op deze avonden zijn verwerkt in een participatiedocument #HebjewatoverdeHoogstraat.

Samen maken we de Hoogstraat

In juli 2018 zijn de eerste schetsen van het inrichtingsplan voor de straat getoond. Ook zijn verdere ideeën en wensen voor de buitenruimte en het programma van de Hoogstraat bij de aanwezigen opgehaald.

Voorlopige ontwerpen

Het projectteam Hoogstraat plus heeft tijdens de tweede inloopavond in november 2018 de verdere uitwerkingen van het inrichtingsplan (voorlopig ontwerp) laten zien. De panelen met de voorlopige ontwerpen die zijn tentoongesteld in de Hoogstraat kunt u ook online bekijken:

Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw Karin Vermeer. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met haar.