Er wordt al jaren gewerkt aan de verbetering van de Hoogstraat. Dat is terecht. De Hoogstraat representeert voor velen wat er jarenlang niet goed is gegaan in de binnenstad. En de binnenstad representeert voor velen heel Schiedam. Het is dus voor ons imago een belangrijke straat. Als het goed gaat in de Hoogstraat, gaat het goed met Schiedam. En het gaat al steeds beter met de Hoogstraat: de leegstand loopt fors terug en er komen nieuwe, bijzondere ondernemers. Hoogstraat plus zet letterlijk de plus op deze ontwikkeling, zodat deze duurzaam en bestendig wordt. 

Naast de fysieke aanpak hanteert de gemeente ook  andere middelen om de positieve trends te ondersteunen, zoals een stimuleringsregeling, participatie in ondernemersplatform SHOP en een leegstandsaanpak.

Proces

In een uitgebreid traject met en voor de stad hebben we de toekomst van de Hoogstraat opnieuw bepaald. Dit heeft geleid tot een visie op de straat met een mix van wonen, winkelen, werken en beleven, een straat waar je graag wilt komen. Om dit te faciliteren is samen besloten dat het openbaar gebied een kwaliteitsimpuls mag krijgen, in lijn met die van de Lange Haven. Een authentieke inrichting creëert letterlijk ruimte voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Bijzondere kwaliteit wordt toegevoegd door maximaal groen (door geveltuinen, potten en soms zelfs bomen) en plekken worden verbijzonderd door kunst. Als bewoner of ondernemer kunt u hier actief uw bijdrage aan leveren. Een aanmeldformulier met keuzemogelijkheden voor extra groen in uw straat is ontwikkeld en dit wordt u toegezonden per post. Hiermee kunt u uw interesse aangeven om zelf uw eigen groen te realiseren en te beheren. 

De gemeente maakt zo met de ondernemers en bewoners een straat die weer duurzaam klaar is voor de toekomst. Een toekomst waarin iedere Schiedammer weer trots kan en mag zijn op de Hoogstraat. De inbreng op deze avonden zijn verwerkt in een participatiedocument #HebjewatoverdeHoogstraat.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp toont de ambitie die de gemeente heeft met de straat. Het zet de kroon op een jarenlange aanpak van de Hoogstraat, die getransformeerd is van een winkelstraat met veel leegstand naar een gemengde binnenstadstraat met veel bijzondere ondernemers en veel bewoners die aan de oudste straat van Schiedam werken en wonen op steenworp afstand van geweldige culturele instellingen. De Hoogstraat wordt weer een plek van Schiedamse trots.

De betekenis van de Hoogstraat in Schiedam wordt ook prachtig naar voren gebracht in de tentoonstelling Hoogstraat, die in het Stedelijk Museum Schiedam vanaf 29 juni te zien is.

Inloopavond en inzage in definitief plan

Op 18 juni 2019 was de inloopavond voor belanghebbenden en belangstellenden in het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Hoogstraat. Een belangrijke stap in het project Hoogstraat Plus, gericht op de doorontwikkeling van Schiedams oudste straat naar een straat van wonen, winkelen, werken en beleven, een straat waar ondernemers trots op zijn en waar bewoners en bezoekers graag verblijven.

Hoe gaat het verder?

De komende maanden zal keihard moeten worden doorgewerkt om te zorgen dat we in februari 2020 kunnen starten. Dat is ambitieus. Belangrijkste uitgangspunt is dat de werkzaamheden aan de straat zo min mogelijk overlast voor ondernemers en bewoners zullen opleveren. Daar speelt uiteindelijk een aannemer ook een belangrijke rol in en dit moet goed geregeld zijn.   

De gemeente zal de komende tijd werken aan de technische uitwerking van het ontwerp en zal de eisen voor de uitvoering nader specificeren, zodat op basis hiervan een aanbesteding kan worden gedaan. Naar verwachting kan dit in september gebeuren, gericht op een uitvoering vanaf februari 2020. Er zijn nog wel een paar belangrijke stappen te zetten om deze planning te realiseren. Met name het moment van aanbesteding wordt belangrijk, ook gezien de overspannen markt. We zijn blij dat de gepresenteerde ambities goed vallen bij belanghebbenden en het is nu zaak om door te pakken. Zoals in de inloopavond vaak werd gezegd: “Begin morgen maar met de uitvoering!”

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw Ilja Arends. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Marian van Teijlingen.