We werken al jaren aan de verbetering van de Hoogstraat. Dat is terecht. De Hoogstraat is voor Schiedam een belangrijke straat. Als het goed gaat in de Hoogstraat, dan gaat het goed met Schiedam. En het gaat steeds beter met de Hoogstraat. De leegstand loopt flink terug en er komen nieuwe ondernemers. Hoogstraat plus zet letterlijk dat beetje extra (de plus) op deze ontwikkeling. Daarmee maken we de straat duurzaam en levendig. 

Naast de fysieke aanpak zetten we ook andere middelen in om de verbeteringen te ondersteunen. Zoals een stimuleringsregeling, participatie (samenwerken) in ondernemersplatform SHOP en een leegstandsaanpak. 

Samen met de stad

We hebben de toekomst van de Hoogstraat opnieuw bepaald. Dit hebben we met en voor de stad gedaan. De inbreng is verwerkt in het participatiedocument #HebjewatoverdeHoogstraat. We maakten samen een visie voor de straat: een mix van wonen, winkelen, werken en beleven, een straat waar alle Schiedammers graag willen komen.

Herinrichting Hoogstraat gaat door, zoveel mogelijk ambities van de stad waarmaken

Ondernemers, bewoners en de gemeente Schiedam willen aan de slag met het nog aantrekkelijker maken van de Hoogstraat, de aanliggende stegen en de Koemarkt. In november 2019 startte de openbare aanbesteding voor de herinrichting. Deze aanbesteding ging niet door omdat de biedingen hoger waren dan we verwachtten. We hebben onderzocht hoe we de ambities zoveel mogelijk kunnen waarmaken binnen het projectbudget. De herinrichting gaat in afgeslankte vorm door, waarbij het vernieuwen van de verlichting voorop staat. Met dit project realiseren we een toekomstbestendige straat met goede uitstraling waar ondernemers, bewoners en bezoekers baat bij hebben en trots op kunnen zijn.

‘We zien de herinrichting van de Hoogstraat als een belangrijk project voor de binnenstad. We hebben samen met bewoners en ondernemers in 2018 een geweldig herinrichtingsplan gemaakt. We baalden dat het in eerste instantie niet is gelukt, maar we hebben nu een passend alternatief  en pakken door,’ zegt wethouder Marcel Bregman.

Wat gaan we doen?

We plegen groot onderhoud aan de Hoogstraat. Dit betekent dat we de Hoogstraat gaan herstellen met de bestaande stenen en de straat er straks weer netjes en strak bij ligt voor de komende 15-20 jaar. We vernieuwen de verlichting met historisch ogende gevelverlichting en ruimen de onnodige bekabeling op. Waar nodig vervangen we de spankabels voor de feestverlichting. Hiermee verfraaien we het straatbeeld en verhogen we de veiligheid. Het blijft onze ambitie om bijzondere plekken toe te voegen. Als er financiële ruimte is, realiseren we een terras voor de entree van de Nieuwe Passage, leggen we meer groen aan en plaatsen we enkele bomen. Het wordt een plek waar alle Schiedammers graag wonen, werken, winkelen en beleven.

Er gebeurt nog meer

Het project Hoogstraat plus bestaat naast de herinrichting van de Hoogstraat uit meer onderdelen. Dit zijn de herinrichting van de Koemarkt, de herinrichting van de Havenkerksteeg en aanpassingen op het plein van het Stedelijk Museum Schiedam. De gemeenteraad heeft in november 2019 het benodigde budget hiervoor toegekend aan het project Hoogstraat plus. Deze onderdelen gaan door volgens planning. We maken de Locomotiefsteeg (de steeg tussen de Havenkerk en het Jenevermuseum) aan beide kanten open. Zo loop je ook hier eenvoudig van de Hoogstraat naar de Lange Haven. De Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx maakt hierbij een kunstwerk in de bestrating. Dit gebeurt met de brandijzers waarmee vroeger de jenevervaten werden gemerkt. De werkzaamheden zijn gestart. 

Planning

Op dit moment (juni 2021) zijn wij bezig met het optimaliseren van het bestek voor de aanleg van de nieuwe openbare verlichting in de Hoogstraat en aanliggende stegen. We verwachten dat we de opdracht binnen enkele maanden kunnen gunnen aan een aannemer. Op dat moment informeren we u over de planning van de werkzaamheden.

We begrijpen dat u vragen heeft 

Hieronder beantwoorden we zoveel mogelijk vragen

  • Wat gaan we niet meer doen?

Onze ambitie met het project was ook om meer samenhang te creëren in het openbaar gebied in de binnenstad. Dit wilden we doen door de Hoogstraat een uitstraling te geven die aansluit bij de Lange Haven. Dit laten we nu gedeeltelijk los. We investeren nu in de gevels door het aanbrengen van historisch ogende gevelverlichting, in het onderhoud van de bestrating en de herinrichting van de Koemarkt, Havenkerksteeg en het Stedelijk Museum Schiedam. Dit verbetert het aanzien van de straat sterk. 

  • Wordt er een nieuw ontwerpplan gemaakt?

Nee, we willen kosten voor een nieuw of aangepast ontwerp voorkomen. We gaan door met het opgestelde plan voor de openbare verlichting. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de werkzaamheden willen we daarnaast gebruik maken van de kennis van de te selecteren aannemer.

  • Wordt de straat straks nog open gebroken?

Ja, ook bij groot onderhoud gaat de straat open. Ook voor de aanleg van de verlichting is dit nodig. We beperken de overlast zoveel mogelijk. Bereikbaarheid,  leefbaarheid, veiligheid en communicatie blijven de uitgangspunten tijdens de werkzaamheden.

  • Wat is de planning van de Koemarkt, Havenkerksteeg en het Stedelijk Museum Schiedam

We stemmen de planningen van alle projecten in en om de Hoogstraat onderling met elkaar af. De direct betrokkenen informeren we over de uitvoering en planning van de werkzaamheden. We onderzoeken of we 
de Hoogstraat en de Koemarkt als een project kunnen aanbesteden.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider mevrouw Ilja Arends. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.