Start herinrichting Van Beethovenlaan

Vanaf juni 2023 zijn de werkzaamheden aan de Van Beethovenlaan weer gestart. In deze nieuwe fase richten we de Van Beethovenlaan (en de directe omgeving) in volgens het inrichtingsplan. In dit inrichtingsplan besteden we ook veel aandacht aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. We werken aan een groenere, prettigere en (verkeers)veiligere omgeving.

In de nieuwsbrief van april 2024 leest u de laatste update van de betreffende werkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden

Het afgelopen jaar is er in de woonwijk Groenoord al een hoop werk verzet door Evides, Stedin en Eneco. Zij werkten met een gezamenlijke planning en op verschillende locaties. Deze voorbereidende werkzaamheden hadden al een grote impact op de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Om deze reden is in februari 2023 besloten om de werkzaamheden aan de Van Beethovenlaan op een later moment te starten. In de nieuwsbrief van februari 2023 is dit besluit verder toegelicht. Daarnaast is er op 6 juni een bewonersavond georganiseerd. Hierbij waren zowel de aannemer als de gemeente aanwezig. Bekijk hier de volledige versie van de nieuwsbrief (juni 2023).

Stap voor stap werken

Stap voor stap werken we aan een groene, prettigere en veiligere omgeving. Doordat we in fases werken, houden we de wijk zo goed mogelijk bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Wel zal de (verkeers)situatie per fase veranderen. Door het gebruik van gele omleidingsborden hopen wij dat de verkeersdeelnemers weinig hinder aan de werkzaamheden zullen ondervinden.

Update: december 2023

De Van Beethoven is vanaf 15 december 2023 weer open voor al het doorgaande verkeer. Ook buslijn 51 zal weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. De Van Beethovenlaan is nu groener, prettiger en veiliger. Aannemersbedrijf Gebr. de Leeuw B.V. heeft hier hard voor gewerkt. De laatste werkzaamheden vinden plaats tot en met maart 2024. Vanaf januari 2024 wordt er nog gewerkt aan de trottoirs en de parkeervakken. Voor deze werkzaamheden is het niet nodig om het verkeer om te leiden. Als deze werkzaamheden zijn afgerond is de laatste fase van deze herinrichting compleet. 

Ook in de afrondende fase worden de bewoners via een informatiebrief geïnformeerd over de planning en alle resultaten.

Mijlpalen en resultaten

Tijdens dit project is er veel aandacht geweest voor een groenere en veiligere omgeving. Dit is duidelijk terug te zien in de volgende onderdelen:

  • vergroening en veel aandacht voor het behoud van bestaande bomen en struiken
  • er is ter hoogte van de Europaflat een tunnel aangelegd, zodat dieren veiliger over kunnen steken 
  • versmalling van het wegprofiel en de aanleg van drempels om hard rijdend verkeer te verminderen
  • het asfalt van de rijbaan en het fietspad is vervangen door klinkers
  • vernieuwde verlichting en extra verlichting langs de voetpaden
  • verfraaiing van de entrees van de van Beethovenflat, de Beneluxflat en de Europaflat

Volg de BouwApp

Aannemersbedrijf Gebr. de Leeuw B.V., gevestigd in Oosterhout, is hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Alle informatie is ook online beschikbaar via de BouwApp. Deze app is te downloaden op smartphone, tablet en is ook online beschikbaar. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en updates? Klik dan op deze link. De bouwplanning is ook per deelgebied beschikbaar, zodat er alleen meldingen over uw eigen (leef)omgeving binnenkomen. Let op: het is niet nodig om een persoonlijk profiel aan te maken of persoonlijke gegevens door te geven.

Inrichtingsplan Van Beethovenlaan

De gemeente Schiedam wil de Van Beethovenlaan groener, prettiger en (verkeers)veiliger inrichten. De verschillende ambities en doelstellingen zijn toegelicht in het inrichtingsplan. In de voorbereiding op dit project is onder andere gesproken met diverse belanghebbenden. Denk hierbij aan alle hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en de vervoersbedrijven (RET). Ook de omwonenden zijn meegenomen in dit traject en hebben de gelegenheid gekregen om mee te denken.

In april 2021 organiseerde de gemeente Schiedam 4 (online) inloopuren. Tijdens deze bijeenkomsten kregen omwonenden alle ruimte om vragen te stellen, mee te denken of ideeën in te brengen. Alle informatie van deze bijeenkomsten zijn per thema Parkeren, Verkeersveiligheid en Leefomgeving & Planning terug te vinden.

Alle binnengekomen informatie is door het projectteam meegenomen in het definitieve inrichtingsplan. In de nieuwsbrief van januari 2022 is het inrichtingsplan verder toegelicht. Hierin staan de belangrijkste aanpassingen en ontwikkelingen beschreven. Ook is er een plattegrond met de toekomstige inrichting zichtbaar. Het ontwerpboekje bevat gedetailleerde informatie over het inrichtingsplan.

Heeft u vragen over dit project?

Neem dan gerust contact op met projectleider Hüseyin Dalmis. Wilt u documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met projectassistent Marilyn Louisville. Of kijk hier voor de overige nieuwsbrieven: nieuwsbrief van juni 2022 en augustus 2022.

Ook Stedin, Evides en Eneco communiceren op hun eigen kanalen over alle werkzaamheden.