Herinrichting Van Beethovenlaan

Door het vele gebruik van de Van Beethovenlaan is de laan toe aan groot onderhoud. Voor de gemeente Schiedam is dit aanleiding om op en rondom de Van Beethovenlaan werkzaamheden uit te voeren die een veiligere, prettigere en groenere laan opleveren. 

Werk in 3 fases

Tijdens deze herinrichting van de Van Beethovenlaan voeren ook Stedin, Evides en Eneco onderhoudswerkzaamheden uit. Er wordt met een gezamenlijke planning gewerkt (met 3 fases) waarin de verschillende partijen eigen werkzaamheden uitvoeren. Door dit te combineren, zorgen we ervoor dat de Van Beethovenlaan later niet opnieuw moet worden opengebroken. Om de wijk toegankelijk te houden, hebben we besloten later met de herinrichting te starten. In de nieuwsbrief van februari 2023 leest u hier meer over.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden krijgen omwonenden en verkeer te maken met omleidingen. Hiermee blijven alle woningen en bedrijven in het gebied bereikbaar voor bewoners, hulpdiensten, ondernemers, leveranciers, pakketbezorgers en bezoekers. Helaas is dat tijdens een aantal werkzaamheden niet mogelijk en zal de Van Beethovenlaan voor een tijdelijke periode afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

Van Beethovenlaan afgesloten voor verkeer tussen 27 februari en 24 maart

Door de aanleg van een nieuwe duiker is de Van Beethovenlaan dicht voor doorgaand verkeer van 27 februari tot en met 24 maart. Daarna zal deze weer open gaan, totdat de herinrichting rond 14 augustus van start gaat. 

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden in de nieuwsbrief van juni 2022augustus 2022 en die van februari 2023.

Fase 1 (juni 2022 – januari 2023)

Waterbedrijf Evides en netbeheerder Stedin voeren vanaf juni 2022 vervangingswerkzaamheden uit. Evides vervangt oude waterleidingen door nieuwe en Stedin vervangt oude asbestcement gasleidingen door kunststoffen leidingen.

Fase 2 (augustus 2022 – medio 2023)

Eneco legt in fase 2 warmteleidingen aan, die later gebruikt kunnen worden voor een warmtenet. Dit valt onder het project Nieuwe Energie voor Groenoord. De gemeente Schiedam vervangt de riolering op en rondom de Van Beethovenlaan. Daarnaast wordt er een nieuwe duiker ter hoogte van de Jozef Oreliosingel aangelegd. Hierdoor zal van 27 februari tot en met 24 maart de Van Beethovenlaan dicht zijn voor doorgaand verkeer. 

Fase 3 (vanaf augustus 2023)

In fase 3 richt de gemeente de Van Beethovenlaan (en omgeving) in volgens het inrichtingsplan. Dit levert een groenere, prettigere en veiligere laan op. In het inrichtingsplan is ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Inrichtingsplan

De gemeente Schiedam wil de Van Beethovenlaan groener, prettiger en (verkeers)veiliger inrichten. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt. In voorbereiding hierop is gesproken met diverse belanghebbenden, zoals hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) en vervoersbedrijf RET. Ook hebben omwonenden wensen en aandachtspunten meegegeven.

In april 2021 organiseerde de gemeente Schiedam 4 (online) inloopuren waar omwonenden vragen konden stellen over de herinrichting. De vragen en antwoorden hierop zijn per thema Parkeren, Verkeersveiligheid en Leefomgeving & Planning terug te lezen. 

Op basis van alle informatie heeft het projectteam keuzes gemaakt die zijn meegenomen in het definitieve inrichtingsplan. In de nieuwsbrief van januari 2022 wordt het inrichtingsplan nader toegelicht. Hierin staan de belangrijkste aanpassingen beschreven, ook is op de plattegrond te zien hoe de toekomstige inrichting eruit gaat zien. Het ontwerpboekje bevat detailinformatie over het inrichtingsplan.

Heeft u vragen over dit project?

Neem dan contact op met de projectleider Hüseyin Dalmis. Wilt u documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marilyn Louisville.

Stedin, Evides en Eneco communiceren zelf over de werkzaamheden die zij uitvoeren.