De Hooikade grenst aan stadspark De Plantage, het oudste stadspark van Nederland. Waar de directe omgeving van de kade zichtbaar met zorg en liefde worden gebruikt en onderhouden, is de Hooikade een verscholen en vergeten plek met gebreken. Zo zijn de kadeconstructie, de riolering, de bestrating, de verlichting en het straatmeubilair aan vervanging toe.

Impressie herinrichting Hooikade

Participatie

De gemeente Schiedam heeft de naaste bewoners van de Hooikade zoveel mogelijk willen betrekken bij de herinrichting. Een aantal zaken heeft geen deel uitgemaakt van het participatietraject. Dit geldt voor technische uitwerkingen, kade afwerking, type lichtmasten, materialisatie (bepalend zijn technische normen en eisen en Handboek Openbare Ruimte (HOR) en ander vastgesteld beleid). Ook wordt het aantal van twaalf parkeerplaatsen niet uitgebreid.

Over de volgende onderwerpen kon worden meegedacht: 

  • ruimtegebruik en –indeling 
  • voorzieningen
  • groen
  • meubilair

Resultaat online enquête

Met een online enquête zijn in de periode juni-augustus (2020) tientallen ideeën opgehaald voor de herinrichting van de Hooikade. In totaal zijn 73 reacties te tellen. Ruim de helft (52 procent) heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de sfeer ‘Groen & Historisch’. Van de andere opties is de sfeer ‘Water & Recreatie’ met 19 procent het meest in trek. De thema’s ‘Functioneel & Sober en ‘Ontspanning & Sociaal’ volgen met respectievelijk 15 en 14 procent van de reacties.

Die sfeer heeft de Hooikade nog niet. Zo blijkt ook uit de enquête. Een groot deel, 46 procent, bestempelt de Hooikade zoals die nu is als ‘rommelig’. Als oorzaken wordt gewezen op de verborgenheid van de locatie en het onderhoud van het groen. De belangrijkste oorzaak van de rommelige uitstraling van de Hooikade wordt gezocht in de auto’s, en de wijze waarop, die er geparkeerd staan. 

Klankbordgroep

Met een representatieve klankbordgroep heeft de gemeente Schiedam sinds het najaar van 2020 overlegd met een klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, over de herinrichting van de Hooikade. De sessies vonden online plaats en hebben input opgeleverd voor het definitieve inrichtingsplan dat in november 2021 is gepresenteerd.

Definitieve inrichtingsplan

Het definitieve inrichtingsplan voor de herinrichting van de Hooikade zal leiden tot diverse aanpassingen. Zo wordt er woonerfregime ingevoerd op het doodlopende stukje Hooikade en worden parkeerplaatsen bij de kade weggehaald om de relatie met het water te herstellen. Deze parkeerplaatsen worden op een andere plek gecompenseerd. Naast de genoemde aanpassingen wordt ook de bestrating vervangen, komen er nieuwe lichtmasten en wordt nieuwe beplanting aangebracht. De platanen die er nu staan blijven behouden. Een uitgebreidere toelichting op het definitieve inrichtingsplan is te vinden in een speciaal boekje dat onder omwonenden is verspreid.

Planning

Het streven is dat de werkzaamheden eind 2022 worden opgestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Gebr. De Koning B.V. Zodra een definitieve planning bekend is, worden omwonenden hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de herinrichting en historie van de Hooikade? Bekijk dan de projectsamenvatting Hooikade.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Hendro Rencoko. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Elvira Dijkshoorn.