De Hooikade grenst aan stadspark De Plantage, het oudste stadspark van Nederland. Waar de directe omgeving van de kade zichtbaar met zorg en liefde worden gebruikt en onderhouden, is de Hooikade een verscholen en vergeten plek met gebreken. Zo zijn de kadeconstructie, de riolering, de bestrating, de verlichting en het straatmeubilair aan vervanging toe. 

Denk mee over een nieuw ontwerp

Deze noodzakelijke ingrepen zijn aanleiding om met de naaste bewoners van de Hooikade aan de slag te gaan met de herinrichting van dit historische stukje stad. Het is de bedoeling dat de zeven grote platanen behouden blijven.

Impressie herinrichting Hooikade

Waarover kunt u meedenken?

De gemeente Schiedam wil de naaste bewoners van de Hooikade zoveel mogelijk betrekken bij de herinrichting. Dit noemen we participatie. Een aantal zaken maakt geen deel uit van het participatietraject. Dit geldt voor technische uitwerkingen, kade afwerking, type lichtmasten, materialisatie (bepalend zijn technische normen en eisen en Handboek Openbare Ruimte (HOR) en ander vastgesteld beleid). Ook wordt het aantal van twaalf parkeerplaatsen niet uitgebreid.

U kunt meedenken over de volgende onderwerpen

  • ruimtegebruik en –indeling 
  • voorzieningen
  • groen
  • meubilair

Resultaat online enquête

Met een online enquête zijn in de periode juni-augustus tientallen ideeën opgehaald voor de herinrichting van de Hooikade. In totaal zijn 73 reacties te tellen. Ruim de helft (52 procent) heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de sfeer ‘Groen & Historisch’. Van de andere opties is de sfeer ‘Water & Recreatie’ met 19 procent het meest in trek. De thema’s ‘Functioneel & Sober en ‘Ontspanning & Sociaal’ volgen met respectievelijk 15 en 14 procent van de reacties.

Die sfeer heeft de Hooikade nog niet. Zo blijkt ook uit de enquête. Een groot deel, 46 procent, bestempelt de Hooikade zoals die nu is als ‘rommelig’. Als oorzaken wordt gewezen op de verborgenheid van de locatie en het onderhoud van het groen. De belangrijkste oorzaak van de rommelige uitstraling van de Hooikade wordt gezocht in de auto’s, en de wijze waarop, die er geparkeerd staan. 

Klankbordgroep

Met een representatieve klankbordgroep spreekt de gemeente Schiedam sinds het najaar van 2020 over de herinrichting van de Hooikade.  De klankbordgroep bestaat uit omwonenden van de Hooikade en komt op regelmatige basis bijeen. De sessies vinden online plaats.

Online informatiebijeenkomsten

Aanvullend op de klankbordgroep-sessies worden in het najaar twee online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn bedoeld om geïnteresseerden, in breder verband, bij te praten en om vragen te beantwoorden die via de chatfunctie van Microsoft Teams kunnen worden gesteld. 

Planning

  • Ideeën verzamelen: juli - augustus 2020
  • Online enquête tot en met zondag 23 augustus 2020
  • Concept en ontwerp: september - december 2020
  • Klankbordgroep-sessies: september 2020-mei 2021
  • Online informatiebijeenkomst: medio 2021

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de herinrichting en historie van de Hooikade? Bekijk dan de projectsamenvatting Hooikade.

Heeft u vragen over het project?

Neem dan contact op met de projectleider Hendro Rencoko. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Elvira Dijkshoorn.