De grondprijzen worden jaarlijks door het college vastgesteld. Voor enkele functies worden die grondprijzen algemeen gecommuniceerd om ontwikkelingen te faciliteren. Voor de bedrijventerreinen ’s-Graveland en Spaanse Polder is hiervoor een kaartbeeld gemaakt.  

 

Kaartbeeld van de bedrijventerreinen ’s-Graveland en Spaanse Polder

De prijzen zijn per m2 uitgeefbaar bedrijventerrein exclusief BTW. Ze gelden voor 2019. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over overige grondprijzen? Neem dan contact op met een van onze planeconomen: de heren Jansen, Eschbach en Kuijten.