Als u in Schiedam iets wilt bouwen of anderszins wilt ontwikkelen, dan is er een grote kans dat u daarvoor de gemeente nodig heeft. De gemeente verstrekt vergunningen, maar geeft ook grond uit om ontwikkelingen mogelijk te maken. De grond die wordt uitgegeven heeft een grondprijs die hoort bij de ontwikkeling die u voor ogen heeft. Zo heeft bijvoorbeeld een schoolgebouw in de regel een lagere grondprijs dan een winkel.

Voor de actuele gemeentelijke grondprijzen leest u de grondprijzenbrief. De grondprijzenbrief wordt jaarlijks aangepast.

Als u vragen heeft over gemeentelijke grondprijzen, neem dan contact op met de gemeentelijk planeconomen Stephan Jansen, Huub Eschbach, Robin van Meijgaarden of Tom Heimweg. Belt u hiervoor het algemeen nummer van Gemeente Schiedam (14-010).