De grondprijzen worden jaarlijks door het college vastgesteld. Voor enkele functies worden die grondprijzen algemeen gecommuniceerd om ontwikkelingen te faciliteren. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over overige grondprijzen? Neem dan contact op met een van onze planeconomen: de heren Jansen, Eschbach en Kuijten.