De thematafel Gezondheid zet in op een gezonde leefstijl: Schiedammers zitten lekker in hun vel, voelen zich fit, zijn zich bewust van het belang van een actieve en gezonde leefstijl, en bewegen en sporten. Mantelzorgers krijgen de juiste ondersteuning. Ondersteuning op maat.

Infographic Gezond in Schiedam

Infographic gezondheid (pdf 467 kB). Deze pdf voldoet aan de toegankelijkheidseisen en is bedoeld voor mensen die gebruik maken van een screenreader of een ander leeshulpmiddel.

Onderdelen Gezondheid

De samenwerkende organisaties hebben de volgende dromen en uitgangspunten voor de thematafel 'Gezondheid' uitgesproken:

 • Integraal werken.
 • Met integraal werken de positieve gezondheid van alle Schiedammers vergroten. Daarmee ondersteunen we in de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven.
 • Schiedammers moeten voldoende gezondheidsvaardigheden hebben om hun kwaliteit van leven in stand te houden en te verbeteren.
 • Schiedammers moeten meer gestimuleerd en gemotiveerd worden om meer te bewegen.
 • De (energie van de) Schiedammer is het uitgangspunt. Activiteiten moeten aansluiten bij de motivatie en mogelijkheden van Schiedammers.
 • Voorkomen dat Schiedammers gezondheidsproblemen krijgen. Schiedammers met een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl komen in beeld en worden verwezen naar (bestaande) activiteiten.
 • Mantelzorgers zijn een groep die speciale aandacht verdient. En krijgt. Wij werken aan een omgeving waarin mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen.

Gezond in Schiedam

De thematafel Gezondheid zet in op een gezonde leefstijl: Schiedammers zitten lekker in hun vel, voelen zich fit, zijn zich bewust van het belang van een actieve en gezonde leefstijl, en bewegen en sporten. Mantelzorgers krijgen de juiste ondersteuning, op maat.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de thematafel Gezondheid? Of het uitvoeringsplan 2021 ontvangen? Neem dan contact op met de tafelvoorzitters mevrouw Shanty Badal en/of met de heer Erik Trommel.

Deelnemende organisaties

 • Stichting Voorlichters Gezondheid
 • De Betrokken Spartaan
 • Sportservice Zuid Holland
 • Dock
 • Minters
 • Argos Zorggroep
 • Humanitas
 • Inloophuis de Boei
 • Seniorenwelzijn
 • Diëtistenpraktijk DeVa
 • VPTZ-NWN
 • Ballet en Dansstudio Schiedam Vlaardingen
 • Gemeente Schiedam

Betrokken vrijwilligersorganisaties

 • EHBO vereniging