De thematafel Gezondheid zet in op een gezonde leefstijl: Schiedammers zitten lekker in hun vel, voelen zich fit, zijn zich bewust van het belang van een actieve en gezonde leefstijl, en bewegen en sporten. Mantelzorgers krijgen de juiste ondersteuning. Ondersteuning op maat.

Onderdelen Gezondheid

De samenwerkende organisaties hebben de volgende dromen en uitgangspunten voor de thematafel Gezondheid uitgesproken:

 • Integraal werken
 • Met integraal werken de positieve gezondheid van alle Schiedammers vergroten. Daarmee ondersteunen we in de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven
 • Schiedammers moeten voldoende gezondheidsvaardigheden hebben om hun kwaliteit van leven in stand te houden en te verbeteren
 • Schiedammers moeten meer gestimuleerd en gemotiveerd worden om meer te bewegen
 • De (energie van de) Schiedammer is het uitgangspunt. Activiteiten moeten aansluiten bij de motivatie en mogelijkheden van Schiedammers
 • Voorkomen dat Schiedammers gezondheidsproblemen krijgen. Schiedammers met een verhoogde kans op een ongezonde leefstijl komen in beeld en worden verwezen naar (bestaande) activiteiten
 • Mantelzorgers zijn een groep die speciale aandacht verdient. En krijgt. Wij werken aan een omgeving waarin mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen

Gezond in Schiedam

De thematafel Gezondheid zet in op een gezonde leefstijl: Schiedammers zitten lekker in hun vel, voelen zich fit, zijn zich bewust van het belang van een actieve en gezonde leefstijl, en bewegen en sporten. Mantelzorgers krijgen de juiste ondersteuning, op maat.

Bekijk het Uitvoeringsplan thematafel Gezondheid (pdf 738 kB)

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de thematafel Gezondheid? Neem dan contact op met mevrouw Shanty Badal of met de heer Erik Trommel van team Zorg, Welzijn en Sport.

Deelnemende organisaties

 • Stichting Voorlichters Gezondheid
 • De Betrokken Spartaan
 • Sportservice Zuid Holland
 • Dock
 • Minters
 • Argos Zorggroep
 • Humanitas
 • Inloophuis de Boei
 • Seniorenwelzijn
 • Diëtistenpraktijk DeVa
 • VPTZ-NWN
 • Ballet en Dansstudio Schiedam Vlaardingen
 • Gemeente Schiedam

Betrokken vrijwilligersorganisaties

 • EHBO vereniging