Maak een afspraak om een wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte door te geven bij de gemeente waar u geboren bent. Tijdens deze afspraak geeft u direct door welke voorna(a)m(en) u voortaan wilt hebben (verklaring*). Vanaf 16 jaar kan de verklaring zonder toestemming van de ouder(s) of voogd(en) worden afgelegd.

Geen Nederlandse nationaliteit

Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u het verzoek alleen doen als u een geldige verblijfsvergunning heeft en minimaal een jaar in Nederland woont. 
Betreft het een geboorteakte die niet in Nederland in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, dan moet aangifte gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Verklaring* (niet ouder dan 6 maanden) van een aangewezen deskundige van: het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Groningen en het Genderteam van het Curium Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de geslachtswijziging op uw geboorteakte. Hou wel rekening met kosten voor het vernieuwen van uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs. Na de geslachtswijziging zijn deze niet meer geldig.