Gemeentelijk Vastgoed

Verspreid over de stad bezit de gemeente Schiedam verschillende panden en gronden. Een aantal panden wil de gemeente behouden zoals het zakkendrager huis aan de Oude Sluis en de ruïne Huis te Rivière. Sommige van deze panden worden verhuurd, zoals het Stedelijk museum aan de Hoogstraat. Een aantal andere panden draagt niet meer bij aan behalen van beleidsdoelstellingen. De gemeente blijft echter verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Afgezien van de kosten die dit met zich meebrengt blijft een nieuwe ontwikkeling van een locatie vaak uit zolang de gemeente eigenaar blijft. Dat terwijl er juist behoefte is aan nieuwe locaties, bijvoorbeeld om woningen te realiseren.

Verbeterplan Vastgoed

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van het Verbeterplan Vastgoed besloten dat gemeentelijke panden en gronden die niet meer bijdragen aan gemeentelijk beleid zullen worden verkocht. Op basis van een interne inventarisatie worden de eigendommen geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen. Hierover wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd. 

Sinds 2020 maken een aantal van deze te verkopen objecten of gronden deel uit van uit van het programma Kansen in de Stad

Andere objecten worden op de reguliere markt te koop/te huur aangeboden. Voor de verkoop of verhuur van deze objecten schakelt de gemeente meestal een lokale makelaar in waardoor het aanbod ook te vinden is op Funda.nl / Fundainbusiness.nl.