De gemeente Schiedam houdt algemene persoonsgegevens bij van alle inwoners en van mensen die voor hun overlijden of vertrek naar het buitenland in Schiedam woonden. Deze persoonsgegevens staan in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Overheden, instellingen en particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden uw gegevens uit de BRP opvragen. Wilt u voorkomen dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, zoals verenigingen, kerkgenootschappen of maatschappelijke instellingen? Dien dan een verzoek tot geheimhouding in.

Kosten

Aan het aanvragen van geheimhouding van uw persoonsgegevens zijn geen kosten verbonden.