Een groeiende groep Schiedammers heeft met spoed een nieuwe woning nodig. Door onder meer de krapte op de woningmarkt is het voor deze zogeheten ‘spoedzoekers’ heel moeilijk om op korte termijn een nieuw thuis te vinden. De gemeente Schiedam heeft aandacht voor dit probleem en werkt aan een voorraad woningen, specifiek bedoeld voor spoedzoekers. Hier kunnen ze dan voor een beperkte periode terecht om vanuit die (tijdelijke) woonruimte een nieuw permanent thuis te zoeken. Dit noemen we flexwonen.

Twee locaties voor flexwonen

Momenteel zijn er twee projecten voor flexwonen in Schiedam. Elk project kent eigen criteria om voor plaatsing in aanmerking te komen. De Zijlstraat is voor gezinnen bedoeld, aan het Jacques Urlusplein kunnen Schiedammers met een zorgvraag, studenten en reguliere spoedzoekers terecht.

Locatie Zijlstraat

Deze locatie in het centrum is sinds juli 2020 in gebruik als flexwoonvoorziening. In totaal kunnen er acht gezinnen terecht, voor een periode van maximaal één jaar. Het project aan de Zijlstraat wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Elckerlyc.

Locatie Jacques Urlusplein 100

Begin 2021 wordt de tweede Schiedamse flexwoonlocatie geopend, aan het Jacques Urlusplein in Groenoord. In samenwerking met Welkom en WMO Maatwerk worden hier 33 woningen aangeboden voor een periode van tenminste drie jaar. Deze flexwoningen  zijn bedoeld voor studenten en reguliere spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen). Ook Schiedammers met een licht verstandelijke beperking, die op termijn zelfstandig gaan wonen, kunnen hier worden gehuisvest. Voor alle bewoners geldt dat ze maximaal twee jaar gebruik kunnen maken van de woonvoorzieningen.

Heeft u vragen over flexwonen?

Neem dan contact op met de projectleider Theo Meskers van de gemeente Schiedam.