Binnen Europa bestaan soms grote economische, sociale en territoriale verschillen tussen de verschillende regio’s. Het regionaal beleid van de Europese Commissie heeft het doel om deze verschillen te verkleinen. Op vele beleidsterreinen kunnen projecten worden ondersteund door Europese subsidieprogramma’s, fondsen of kennisuitwisselingsprogramma’s. De Europese Commissie heeft op basis van haar beleidsplannen diverse subsidieprogramma’s beschikbaar gesteld, die staan opgenomen in de EU-fondsenwijzer van Kenniscentrum Europa Decentraal: EU-Fondsenwijzer - Europa decentraal. Kijk voor meer informatie ook op Europese subsidies | VNG en Regionaal beleid en structuurfondsen - Europa decentraal

Schiedam benut subsidies van de EU voor het realiseren van haar eigen opgaven. Partners zijn bijvoorbeeld regionale kennisinstellingen als de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Deltares, TNO en DCMR Milieudienst Rijnmond. 

Hier vindt u alle subsidiemogelijkheden.