Europese stedenband

Tot 2008 had Schiedam zustersteden: Esslingen (Dui), Vienne (Fra), Udine (Ita), Neath Port Talbot (VK), Velenje (Slv), Piotrkow (Pol). 

Eurotowns

Sinds 2008 is Schiedam actief in het Europese netwerk voor middelgrote steden: Eurotowns. Het netwerk is een middel om de prioriteiten van de gemeente Schiedam te bedienen. En om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen sneller en beter te bereiken. Eurotowns is een platform voor internationale samenwerking en profilering.

  • In dit netwerk wisselen achttien steden uit negen landen informatie en ervaringen uit over onderwerpen als stedelijke ontwikkeling, milieu, vervoer en sociaal beleid
  • Schiedam is vertegenwoordigd in de Executive Council van Eurotowns

Urban Agenda for the EU

Tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 is met het Pact van Amsterdam de Urban Agenda for the EU (Europese Agenda Stad) van kracht gegaan. Steden en regio’s worden eerder en beter betrokken bij het Europese beleidsvormingsproces. Dit heeft geleid tot Futurium, het platform waarop Europeanen het beleid van de EU kunnen bespreken in diverse groepen.

Twaalf Europese partnerships brengen per thema in kaart wat de effecten van Europees beleid op stedelijk niveau zijn. Europese samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit, migratie en werkgelegenheid is nodig. Want oplossingen overschrijden de gemeentegrenzen en vaak ook de landsgrenzen.

De Urban Agenda for the EU is voor Schiedam aanleiding om binnen Eurotowns te pleiten voor een verstevigde relatie met Council of European Municipalities and Regions (CEMR). CEMR is nauw betrokken bij de realisatie van de Urban Agenda for the EU (partnership Inclusie van migranten en vluchtelingen). Zo kan Schiedam via Eurotowns de stem van Europese middelgrote steden beter laten zien. Bovendien krijgt Schiedam zo toegang tot een groot aantal steden met vergelijkbare grootstedelijke opgaven. Hiermee kan de gemeente samenwerken. Zo kan veel kennis opgedaan worden.

URBACT

duurzame doelen voor steden

Schiedam neemt als enige Nederlandse gemeente deel aan het Europese netwerk Global goals for cities. Sinds 2017 vermelden we de global goals al in de begroting van onze gemeente. De gemeenteraad wil graag weten welke vorderingen Schiedam hierin maakt. Met de deelname aan het netwerk 'Global goals for cities', kunnen we de monitor hiervoor verder en beter uitwerken. 

Met 19 andere Europese steden uit evenzoveel landen onderzoeken we hoe gemeenten een bijdrage leveren aan het realiseren van de global goals. Deze staan ook bekend als de 'sustainable development goals', ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

Global goals for cities is in april 2021 gestart en heeft een looptijd is 22 maanden. Het netwerk wordt mogelijk gemaakt door URBACT, een Europees programma gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling. Lees meer over Global Goals for Cities.

Schiedam in beweging

Het project Schiedam in Beweging heeft een award gekregen van het Europese programma voor steden URBACT van de Europese Commissie. De blikvanger van dit project is het nieuwe sportpark Willem-Alexander op het tunneldak van de A4. Het project wordt in Europa als voorbeeld gesteld voor andere steden. Schiedam in Beweging is een veelzijdig project en daarmee een voorbeeld voor andere Europese steden. Er is slim ruimtegebruik, veel aandacht voor duurzaamheid, aandacht voor sport en beweging, kinderopvang én een mogelijkheid om energiezuinige woningen in diverse prijsklassen aan de stad toe te voegen zodat Schiedammers wooncarrière in de stad kunnen maken. Schiedam mag zich daarom Good Practice City noemen.

  • Volgens het juryrapport laat Schiedam zien dat je een grote stedelijke ontwikkeling op gang kunt brengen met een integrale aanpak. Door de aanleg van het sportpark op een tunneldak op de A4 zijn er plekken in de stad vrijgekomen voor duurzame woningbouw. In het rapport wordt met waardering gesproken over hoe sportclubs, omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin zijn betrokken bij de ontwikkelingen
  • Meer info? Kijk op Urbact 

TechRevolution

Schiedam is ook aangesloten bij een Europees netwerk dat TechRevolution heet. Dit netwerk wordt mogelijk gemaakt door URBACT, het programma van de Europese Commissie voor steden. De steden die aan TechRevolution meedoen, willen zoveel mogelijk innovatieve bedrijven naar de stad halen. Dit is goed voor de kenniseconomie en de werkgelegenheid in een stad. Schiedam heeft bijvoorbeeld het ONS-gebouw waar veel vernieuwende bedrijven te vinden zijn. Ook heeft Schiedam eerder dit jaar een bijeenkomst over het 5G-netwerk gehouden.

Bij UBACT transfernetwerken gaat het erom te leren van goede voorbeelden. De Europese Commissie heeft de aanpak van de Engelse stad Barnsley als ‘goed voorbeeld’ beoordeeld. Dit staat centraal in TechRevolution. Ook Schiedam wil hiervan leren.

Lees hier meer over TechRevolution.