Iedereen kan op enig moment in zijn of haar leven met eenzaamheid te maken krijgen. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Schiedammers. Uit onderzoek is gebleken dat er een stijgend percentage is van eenzamen. Het is geen individueel probleem, maar heeft alles te maken met de inrichting en cultuur van onze samenleving.

De invloed van eenzaamheid kan groot zijn. Zeker als het langdurig aanhoudt, kan het gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Ook kan het iemands gevoel van geluk en welzijn aantasten.

Integrale aanpak

Schiedam kiest voor een integrale aanpak van eenzaamheid. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de gemeente actief op zoek gaat naar initiatieven en activiteiten om mensen te ondersteunen en te verbinden. Bovendien stimuleert de gemeente kennisdeling onder professionals en vrijwilligers. Het terugdringen van eenzaamheid is namelijk een uitdaging die we bij uitstek samen moeten aangaan.