Stop Heling

Zowel handelaren als burgers kunnen in aanraking komen met heling (het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen). Met heling wordt bedoeld: het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Heling is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Straatroven, overvallen en woning- en auto-inbraken hebben veel impact op de slachtoffers en vormen daarmee een gevaar voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Om zulke misdaadvormen te kunnen bestrijden is de aanpak van heling belangrijk. Zonder heler immers geen steler! Hier leest u wat u als burger of als handelaar kunt doen om de handel in gestolen goederen te voorkomen.

Heling – de burger

Misschien bent u weleens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een product op straat of bijvoorbeeld via marktplaats aan te schaffen. De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Dit is niet altijd het geval. Er bestaat namelijk een kans dat wat u aanschaft van diefstal afkomstig is en u zich schuldig maakt aan heling. Dieven verdienen veel geld aan de verkoop van gestolen goederen. Controleer voordat u een product koopt daarom altijd of dit bij te politie als gestolen geregistreerd staat. Dit doet u via de Stopheling App (Android) (iOS) of via Stop Heling. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie en tips om heling te voorkomen.

Heling – de handelaar

Van misdrijf afkomstige goederen kunnen via de verkoop aan handelaren snel worden omgezet in geld. Handelaren vormen hiermee een aantrekkelijke afzetmarkt voor dergelijke goederen. Om deze afzetmarkt te verstoren, wordt van de handelaar een actieve houding met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van heling verwacht. Een handelaar is daarom onder andere wettelijk verplicht zich als handelaar te melden bij de gemeente en om een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

In de gemeente Schiedam is het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR) per 1 januari 2016 verplicht gesteld. Ook verwacht de gemeente Schiedam dat een handelaar onderzoek doet naar de herkomst van een gebruikt goed voordat dit wordt ingekocht. De handelaar hoort te controleren of het aangeboden goed bij te politie als gestolen geregistreerd staat. Dit kan via de website Stop Heling of de Stopheling App (Android) (iOS). Door naleving van de wetten en regels draagt u bij aan de bestrijding van diefstal en heling.

Handelaren moeten zich aan de volgende wet- en regelgeving te houden:

Meld u aan

De handelaar dient zich bij de gemeente te melden via het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangen zowel de politie als de gemeente hier een melding van. De gegevens in het Digitaal Opkopers Loket worden per gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de betreffende gemeente en specifiek aangewezen ambtenaren van de politie. Het Digitaal Opkopers Loket is gekoppeld aan het Digitaal Opkopers Register. Wanneer de handelaar zich registreert voor het Digitaal Opkopers Loket, wordt er direct een account voor het Digitaal Opkopers Register voor hem aangemaakt. Door deze koppeling hoeven handelaren zich dus nog maar één keer te registreren.