Het houden van een betoging of demonstratie is in Nederland op grond van de Wet openbare manifestaties toegestaan. De burgemeester mag voorwaarden aan de demonstratie stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te bewaken. In het uiterste geval kan de burgemeester de demonstratie verbieden. Wilt u in Schiedam een betoging of demonstratie organiseren meldt dit dan eerst aan de gemeente.

Nodig

Verklaring van:

  • Datum
  • Tijdstip
  • Route
  • Omvang (het verwachte aantal deelnemers)

Neem contact op met het team Veiligheid en Crisisbeheersing via het telefoonnummer 14 010.