Wanneer u voor een goed doel geld wilt inzamelen, heeft u hiervoor een collectevergunning nodig.

Wanneer een collectevergunning?

Bij het verlenen van een collectevergunning wordt niet alleen gelet op het doel van inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip van collecteren. Om een zekere spreiding in collecteren te garanderen wordt door het Centraal Bureau Fondsenwerving een planning gemaakt per jaar. Binnen die planning zijn vrije periodes ingepland waarvoor andere organisaties een vergunning aan kunnen vragen.

Aanvragen

Stuur een schriftelijk verzoek naar de gemeente Schiedam, t.a.v. Klant Contact Centrum.