In bepaalde gevallen kunt u een briefadres aanvragen. Er worden strenge voorwaarden gehanteerd voor het toewijzen van een briefadres. Alleen in bepaalde gevallen kunt u een briefadres aanvragen.

Woonadres

Iedereen die in Nederland woont, moet als bewoner/inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. Dit is een woonadres. Als u geen woonadres heeft, kan de gemeente u onder bepaalde voorwaarden op een briefadres inschrijven (ook wel postadres genoemd). Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U verblijft in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis 
 • U bent zeevarende

Aanvragen

 • De aanvraag voor een briefadres dient u in bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt
 • Vraag online aan met of zonder DigiD
 • U kunt ervoor kiezen om geheimhouding aan te vragen van uw adresgegevens
 • Als u in het bezit bent van een parkeervergunning zal deze worden beëindigd

Heeft u uw aanvraag online ingediend? Dan kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt om uw situatie persoonlijk toe te lichten in het Klant Contact Centrum.

Voorwaarden

 • Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag dus geen postbus zijn
 • Op het gewenste briefadres moet altijd iemand ingeschreven staan. Deze persoon moet schriftelijk toestemming geven voor uw briefadres
 • U bent verplicht de reden voor de aanvraag van het briefadres te geven
 • Een briefadres wordt in principe voor zes maanden verleend. Na afloop van deze periode wordt u verzocht een nieuw aanvraagformulier in te vullen en in te leveren
 • Per adres kunnen maar twee briefadressen worden verleend. De leden van een gezin, inclusief minderjarige kinderen, worden als één inschrijving gezien
 • Voeg een bewijs toe waaruit blijkt dat u bijvoorbeeld in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis verblijft of dat u zeevarende bent

Meenemen

Als u de aanvraag niet digitaal kunt doen, dan kunt u via 14010 een afspraak maken om langs te komen aan de balie. U moet het volgende meenemen: 

 • Een ingevulde en ondertekende aanvraag briefadres met toestemming van de hoofdbewoner (pdf) (222 kB)
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Een (kopie) geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Als u in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis verblijft een bewijs van inschrijving
 • Als u zeevarende bent: het monsterboekje