Door onderhoud kan deze dienst vanaf dinsdag 2 april 2024 tijdelijk niet met DigiD en/of eHerkenning worden aangevraagd. Indien u meer informatie over deze dienst wilt ontvangen of deze dienst wilt aanvragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Geef in het contactformulier duidelijk aan wat u wilt aanvragen. Onze collega's nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Onze excuses voor het ongemak.

In bepaalde gevallen kunt u een briefadres aanvragen. Er worden strenge voorwaarden gehanteerd voor het toewijzen van een briefadres. Alleen in bepaalde gevallen kunt u een briefadres aanvragen.

Woonadres

Iedereen die in Nederland woont, moet als bewoner/inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij (meestal) overnacht. Dit is een woonadres. Als u geen woonadres heeft, kan de gemeente u onder bepaalde voorwaarden op een briefadres inschrijven (ook wel postadres genoemd). Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U verblijft in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis 
 • U bent zeevarende

Aanvragen

 • De aanvraag voor een briefadres dient u in bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt
 • Vraag online aan met of zonder DigiD
 • U kunt ervoor kiezen om geheimhouding aan te vragen van uw adresgegevens
 • Als u in het bezit bent van een parkeervergunning zal deze worden beëindigd

Heeft u uw aanvraag ingediend, dan kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt om uw situatie persoonlijk toe te lichten in het Klant Contact Centrum.

Voorwaarden

 • Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag dus geen postbus zijn
 • Op het gewenste briefadres moet altijd iemand ingeschreven staan. Deze persoon moet schriftelijk toestemming geven voor uw briefadres
 • U bent verplicht de reden voor de aanvraag van het briefadres te geven
 • Een briefadres wordt in principe voor zes maanden verleend. Na afloop van deze periode wordt u verzocht een nieuw aanvraagformulier in te vullen en in te leveren
 • Per adres kunnen maar twee briefadressen worden verleend. De leden van een gezin, inclusief minderjarige kinderen, worden als één inschrijving gezien
 • Voeg een bewijs toe waaruit blijkt dat u bijvoorbeeld in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis verblijft of dat u zeevarende bent

Geef uw verhuizing op tijd door en voorkom een bestuurlijke boete

Let op! De gemeente Schiedam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal 325 euro opleggen als u onjuiste informatie doorgeeft aan de Basisregistratie Personen. Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente.

Toestemmingsformulier_Briefadres_hoofdbewoner (PDF)
Aanvraagformulier_Briefadres (PDF)