Wat is botulisme?

Botulisme is een bacterie die voornamelijk schadelijk is voor vissen en watervogels. De bacterie komt vrij bij dode vissen of watervogels die in het water blijven liggen. Vervolgens verspreid de bacterie zich in het water. Echter wordt de bacterie pas actief als het water een temperatuur van boven de 20 graden Celsius bereikt. De bacterie produceert dan botuline: een zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van vissen en watervogels. Vissen en watervogels kunnen de bacterie binnen krijgen tijdens het zoeken naar voedsel.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is oplettend bij de uitbraak van botulisme. Wanneer er twijfels bestaan of een vis en/of vogel gestorven is aan botulisme, wordt het dier opgestuurd naar een onderzoekscentrum in Lelystad. Wanneer blijkt dat er sprake is van botulisme, worden alle dode vissen en watervogels met spoed opgeruimd. Wanneer de temperatuur van het water daalt, verdwijnt de bacterie vanzelf. Botulisme is een natuurlijk verschijnsel wat lastig te bestrijden of te voorkomen is.

Is botulisme schadelijk voor mensen?

Botulisme bij mensen is zeer zeldzaam. Mensen kunnen het oplopen door bedorven voedsel of door contact met dode vissen/watervogels. De meeste vormen van botulisme bij vissen/watervogels worden echter veroorzaakt door varianten die niet schadelijk zijn voor mensen. Wel kunnen mensen ziek worden van de bacteriën afkomstig van de dode vissen. Daarom is het belangrijk deze niet zelf op te ruimen maar melding te maken via de BuitenBeterApp of zie hieronder.

Melden maken

Als u een dode vis of vogel in het water ziet liggen, kunt u dit melden bij gemeente Schiedam. Dit kan via Melding buitenruimte | Schiedam of via 14010. Deze melding wordt vervolgens doorgezet naar Irado. Irado ruimt het dier vaak dezelfde dag nog op. Tijdens drukke dagen lukt dit niet altijd gelijk. In dat geval wordt de vis of vogel binnen 3 dagen opgeruimd.