De gemeente Schiedam is bezig met de voorbereiding van een boomvervangingsplan voor bomen in de groenzone achter de Z-Flats. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de buitenruimte in het gebied te verbeteren.

Gevaar voorkomen

Het park bij de Z-Flats bij de Van Beethovenlaan in Groenoord is in de jaren ’70 van de vorige eeuw aangelegd. In dit groengebied staan veelal snelgroeiende soorten bomen (populieren en wilgen) die gevaarlijk (kunnen) worden. Dit wil de gemeente Schiedam voorkomen. Er wordt daarom zorgvuldig onderzoek gedaan naar de conditie van de bomen. Verschillende boomonderzoeken moeten in kaart brengen of de bomen in het gebied een redelijke toekomstverwachting hebben. Bomen die moeten worden gerooid, zullen gefaseerd worden vervangen. Hiervoor wordt een boomvervangingsplan opgesteld. De onderzoeken waarop dit plan (mede) wordt gebaseerd worden uitgevoerd in de eerste helft van juli 2020.

Andere aandachtspunten

In het gebied rondom de Z-Flats heeft de gemeente Schiedam ook plannen om andere aspecten in de buitenruimte aan te pakken. Zo wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om de verbinding Jozef Oreliosingel-Z-Flats-Dakpark te verbeteren. Dit zou kunnen door wandel- en fietspaden op een andere manier te laten verlopen.

Een ander punt van aandacht in de groenzone achter de Z-Flats is de bodemdaling in het gebied. Hoewel hiervan slechts in geringe mate sprake is, wil de gemeente Schiedam tijdig met duurzame oplossingen komen. Daarom wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om locaties natuurlijk te laten verzakken (en daar het assortiment bomen op af stemmen) en om eventueel natuurlijke wadis(waterbeddingen) te laten ontstaan. 

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via de projectleider Marlien van de Ven.

Foto van het groengebied rond de z-flats.
Groengebied Z-flats