De gemeente Schiedam werkt aan een boomvervangingsplan voor bomen in de groenzone achter de Z-Flats in Groenoord. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de buitenruimte in het gebied te verbeteren.

Waarom een boomvervangingsplan?

Het park bij de Z-Flats bij de Van Beethovenlaan in Groenoord is in de jaren ’70 van de vorige eeuw aangelegd. In dit groengebied staan veelal snelgroeiende soorten bomen (populieren en wilgen) die gevaarlijk (kunnen) worden. Dit wil de gemeente Schiedam voorkomen. 

Door ouderdom heeft een aantal bomen te maken met ziekten. Ook zijn er bomen die inmiddels zo groot zijn geworden dat ze andere bomen verdrukken en onvoldoende ruimte hebben om gezond te blijven. Voor de gemeente is dit aanleiding geweest om in kaart te brengen hoe het precies is gesteld met de conditie van de bijna 700 bomen rondom de Z-Flats.
 
Door gecertificeerde inspecteurs zijn in 2021 jaar verschillende onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de aanwezige bomen in ‘voldoende’ conditie verkeert. Echter, 184 bomen zijn als ‘matig’ beoordeeld en 38 als ‘slecht’. Op basis van de onderzoeken is een boomvervangingsplan opgesteld.  

Wat gaan we doen?

In veel gevallen kan de conditie van bomen worden verbeterd door bijvoorbeeld grof dood hout te verwijderen of ze te behandelen voor ziekten. Voor 64 bomen geldt helaas dat ze moeten worden gekapt. Voor 36 daarvan wordt een kapvergunning aangevraagd. 
 
Voor deze werkzaamheden hebben we een boomvervangingsplan opgesteld. Hierin staat niet alleen hoe we bomen gaan behandelen, verplanten, rooien en/of herplanten, maar hebben we ook aandacht voor de omgeving. We grijpen deze werkzaamheden namelijk aan om ook de groenverbinding met de Jozef Oreliosingel en het nabij gelegen Amaliapark te verbeteren. Daarbij zullen we ook wandelpaden verbeteren en leggen we wadi’s aan. Deze helpen om de overlast als gevolg van hevige regenval te verminderen waarmee ook de leefomstandigheden voor bomen en planten wordt verbeterd.

Nieuwe bomen

Voor de gekapte bomen planten we nieuwe bomen. Schiedam wil het liefst meer bomen in de stad. Daarom planten we 81 nieuwe bomen. Dat zijn dus 17 bomen meer dan het aantal dat gekapt wordt. Deze bomen hebben we nodig om in de toekomst hittestress en wateroverlast tegen te gaan. 

Groenoord magazine

In het Groenoord magazine van maart 2024 volgt nog een artikel over deze werkzaamheden. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met projectleider Marlien van de Ven van de gemeente Schiedam. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met projectassistent Mildred Maharaj.

Foto van het groengebied rond de z-flats.
Groengebied Z-flats