Als u een bingo wilt organiseren moet u dit melden bij de gemeente. Hiervoor gelden enkele voorwaarden. 

Voorwaarden

  • Uw organisatie bestaat minimaal drie jaar
  • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelen zijn
  • De prijzen, in geld of goederen, mogen niet hoger zijn dan €400,- per ronde
  • De prijzen mogen niet meer zijn dan €1.550,- per bijeenkomst
  • Meldt de bingo minimaal twee weken van tevoren bij de gemeente

Hoe melden?

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.