Bewonersverenigingen en bewonersinitiatieven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Subsidie aanvragen kan alleen online. Vraagt u subsidie aan voor een organisatie die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel? Dan is het belangrijk dat u de aanvraag doet met e-Herkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.

Subsidieregeling

Schiedam geeft subsidies aan de hand van bepaalde regels. De regels staan in de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2017 (ASV). Daarnaast is er een specifieke subsidieregeling voor bewonersverenigingen en bewonersinitiatieven. 

Hoe lang duurt een aanvraag

De subsidies voor bewonersverenigingen en bewonersinitiatieven worden beoordeeld in tranches. Subsidieaanvragen voor het volgende subsidiejaar worden beoordeeld in de laatste tranche. Het college beslist binnen acht weken na sluiting van de tranche.