Stappenplan voor asbest

Zowel voor inwoners als bedrijven zijn duidelijke stappenplannen beschikbaar. Vind hierover meer informatie op: https://www.dcmr.nl/asbest-verwijderen.

Hoe verloopt de sloopmelding?

Een normale procedure verloopt als volgt:

  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht.
  • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
  • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Als het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
  • U krijgt van de DCMR, namens de gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding.

Asbesttelefoon

De DCMR heeft een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010 246 86 56. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn.

De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kan men vragen stellen via het contactformulier op de website van de DCMR. DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden.

Wat doe ik voordat ik start met saneren?

De DCMR houdt toezicht op de verwijdering en het storten van het asbest. Meld per mail aan DCMR.

  • De startdatum van de sanering. Meld dit minimaal twee werkdagen voordat u begint met de asbestverwijdering.
  • Wanneer de asbestsanering gereed is. Doe dit uiterlijk één werkdag nadat de sanering gereed is. Uiteraard mag u dit ook in uw eerste e-mail melden als de einddatum bekend is.

Wat doe ik met het asbest dat ik verwijder?

Nadat u toestemming heeft gekregen, levert u het asbesthoudende materiaal in bij het Milieustation van Irado. Het materiaal moet dubbel verpakt zijn. Speciaal verpakkingsmateriaal is gratis te krijgen bij Irado.

Asbestklachten

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR. Dit kan telefonisch via 0888-333 555 of online via het milieumeldingenformulier van DCMR.