In Nederland vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar omgaan en samen leven. Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te regelen, zijn er wetten en regels. Zo weet u wat u wel en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen in een bepaalde gemeente. De gemeente legt een groot deel van deze regels vast in een Algemene Plaatselijke Verordening, afgekort APV.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening?

In de APV leest u welke regels er gelden in een gemeente.

Bijvoorbeeld:

  • Waar u uw hond mag uitlaten
  • Hoe u zich gedraagt op straat
  • Over het parkeren van uw caravan, aanhanger, boottrailer of camper op straat
  • Of u een rommelmarkt of buurt barbecue mag houden

Ook de gemeente Schiedam heeft een groot deel van haar regels vastgelegd in een APV. De bedoeling van de APV is om onze gemeente netjes en plezierig te houden. De regels zijn gemaakt door de gemeenteraad. De raad kan ook besluiten om de regels in de APV na een tijdje te veranderen of nieuwe regels toe te voegen. De volledige en juridische geldende versie van de APV leest u op de website overheid.nl. De publieksvriendelijke APV kunt u hier bekijken. 

Voor wie is de APV bedoeld?

De APV geldt voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen in onze gemeente. De regels gelden natuurlijk ook voor bezoekers van Schiedam.

Gelden in alle gemeenten dezelfde regels?

Gemeenten mogen zelf beslissen welke regels er in hun gemeente gelden. De APV is daardoor in iedere gemeente anders. Zo hebben grote steden met 'betaald voetbal' extra regels opgenomen voor voetbalwedstrijden. En kustplaatsen hebben extra regels over het gebruik van de duinen en het strand.

Uitzonderingen

Soms kan de gemeente beslissen een (tijdelijke) uitzondering op een regel te maken. Dat heet een ontheffing of een vergunning. De gemeente geeft u dan toch toestemming om iets te doen. U kunt zo'n ontheffing of vergunning aanvragen, maar het is niet altijd zeker dat u die ook krijgt. Dat hangt af van de situatie. Als u een vergunning krijgt, kunnen daar extra voorwaarden in staan. Aan die voorwaarden moet u zich houden. Denk hierbij aan een vergunning voor een evenement.

Wat regelt de APV niet?

De APV regelt geen zaken die al zijn geregeld in landelijke wetten. Om een huis te bouwen, heeft u een omgevingsvergunning (in de volksmond: bouwvergunning) nodig. Dat staat al in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. En in het Wetboek van Strafrecht staat al dat u niet mag stelen en niemand mag mishandelen.

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de regels in de APV?

De politie en ambtenaren van de gemeente Schiedam controleren de APV. Voor het overtreden van de regels kan u een straf krijgen. Dat kan een boete of zelfs een korte celstraf zijn. U kan de opdracht krijgen om de situatie te herstellen.