Het openbaar gebied van de Ambachtenbuurt-Noord verzakt. De gemeente gaat het openbaar gebied in de wijk ophogen. Gelijktijdig wordt het riool vervangen. En in samenwerking met de gemeente passen de nutsbedrijven de kabels en leidingen aan.

Stand van zaken

Voor de realisatie van het project gaat het proces als volgt:

  • participatie bewoners; met als eindresultaat het inrichtingsplan;
  • technisch proces; het uitwerken van het inrichtingsplan, naar een technisch ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt momenteel uitgewerkt;
  • aanbestedingsproces; door aanbesteding de meest geschikte aannemer kiezen;
  • realisatieproces; de start van de werkzaamheden.

De afgelopen periode hebben wij veel technische zaken zoals het opstellen van het bestek, beschrijving van het werk met alle tekeningen afgerond. Met dit bestek kunnen wij de aanbestedingsprocedure starten.

Nieuwsbrief

Ondanks het coronavirus gaat het werk gewoon door. Om iedereen toch op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen hebben wij twee nieuwsbrieven gemaakt.
Nieuwbrief #2 (pdf 2 MB) - maart 2021
Nieuwsbrief #1 (pdf 1,41 MB) - september 2020
De nieuwsbrieven zijn digitaal toegankelijk.

Erfgrenzen

Bij de herinrichting houden wij de grens van het openbaar gebied aan volgens het Kadaster. Wij hebben op tekening de maat aangegeven van de eventuele grensoverschrijding. Deze tekening kunt u vinden op de website. Via de tegel 'Grondgebruik Ambachtenbuurt' klikt u op de woning en u ziet direct uw situatie in beeld en hoeveel centimeter verschil er zit tussen de huidige grens en de kadastrale grens.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u momenteel meer 'tuin' in gebruik dan waar u recht op heeft? Dan vragen wij u om uw erfafscheiding, bloembakken, planten e.d. te verplaatsen binnen de kadastrale grens. Op het moment dat de aannemer bij u in de straat de werkzaamheden gaat uitvoeren, kan hij werken tot aan de erfafscheiding.

Ophogen

Het ophogen van de wijk doet de gemeente tot aan de erfgrens. Het ophogen van de afvoerleidingen, de tuinen en het ophogen van de kruipruimte onder de woningen is voor de bewoners zelf. Bekijk de webpagina ophogen voor meer informatie.

Duurzaamheid

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en de aandacht hiervoor bij de voorbereidingen en uitvoering van de projecten. Als bewoner kunt u ook uw steentje bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van uw woning, het afkoppelen van hemelwater, het vergroenen van uw tuin en het delen van auto’s. Voor vragen over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering. Bekijk ook de webpagina SchiedamWaterklaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Paul Uijlenberg. Wilt u bepaalde documenten inzien? Neem dan contact op met de projectassistent Daphne Brouwer.