Het openbaar gebied van de Ambachtenbuurt-Noord verzakt. De gemeente gaat het openbaar gebied in de wijk ophogen. Gelijktijdig wordt het riool vervangen. En in samenwerking met de gemeente passen de nutsbedrijven de kabels en leidingen aan.

Stand van zaken

Voor de realisatie van het project gaat het proces als volgt:

  • participatie bewoners; met als eindresultaat het inrichtingsplan;
  • technisch proces; het uitwerken van het inrichtingsplan, naar een technisch ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt momenteel uitgewerkt;
  • aanbestedingsproces; door aanbesteding de meest geschikte aannemer kiezen;
  • realisatieproces; de start van de werkzaamheden.

Op dit moment is de participatie met bewoners afgerond. Er ligt nu een vastgesteld inrichtingsplan. Dit plan is de basis voor de verdere technische uitwerking naar een realisatieplan (bestek en tekeningen). Daarna start de aanbestedingsprocedure voor de aannemer. 

Nieuwsbrief

Ondanks het coronavirus gaat het werk gewoon door. Om iedereen toch op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen is een nieuwsbrief gemaakt. Iedereen woonachtig binnen het projectgebied Ambachtenbuurt-Noord ontvangt de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief (pdf 1,41 MB) - september 2020
De nieuwsbrief is digitaal toegankelijk.

Ophogen

Het ophogen van de wijk doet de gemeente tot aan de erfgrens. Het ophogen van de afvoerleidingen en de tuinen en het ophogen van de kruipruimte onder de woningen is voor de bewoners zelf. Bekijk de webpagina ophogen voor meer informatie.

Duurzaamheid

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en de aandacht hiervoor bij de voorbereidingen en uitvoering van de projecten. Als bewoner kunt u ook uw steentje bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van uw woning, het afkoppelen van hemelwater, het vergroenen van uw tuin en het delen van auto’s. Voor vragen over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering.

Materiaal glasschuim

Het projectteam voert diverse gesprekken over het materiaal glasschuim. Dit is een recyclebaar product dat licht is van gewicht. Zelfs lichter dan het bekende EPS (piepschuim). Glasschuim wordt nog niet veel toegepast op zo’n grote schaal. Daarnaast heeft het materiaal de eigenschap water tijdelijk te kunnen opnemen en op een later moment weer los te laten in de ondergrond. Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om het materiaal binnen dit project toe te passen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Paul Uijlenberg. Wilt u bepaalde documenten inzien? Neem dan contact op met de projectassistent Daphne Brouwer.