Het openbaar gebied van de Ambachtenbuurt-Noord verzakt. De gemeente hoogt het openbaar gebied in de wijk op. Gelijktijdig wordt het riool vervangen. In samenwerking met de gemeente passen de nutsbedrijven de kabels en leidingen aan.

Aannemer Verheij Infra b.v. voert namens de gemeente het werk uit. Zij verzorgen hun eigen communicatie.

Planning 

Verheij Infra b.v. is eind september 2021 gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer twee jaar en worden in fases uitgevoerd. 

De omgevingsmanager plaatst gedurende de werkzaamheden in de BouwApp informatie over de uitvoering. Deze app kunt u gratis downloaden in uw App-store of Playstore. Zoek in de store op de BouwApp en download de app. Zoek vervolgens bij projecten op Ambachtenbuurt Schiedam en voeg het project toe aan uw favorieten.

Werkzaamheden

De Ambachtenbuurt-Noord wordt van erfgrens tot erfgrens gemiddeld 60 cm opgehoogd met licht ophoogmateriaal, EPS (piepschuim) en het klimaat adaptieve schuimglas. Daarnaast wordt het riool vervangen door een gescheiden vuilwater- en hemelwaterriool. Na het ophogen wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht. De aannemer doet er alles aan om de overlast, als gevolg van de werkzaamheden, zoveel mogelijk te beperken.

Omgevingsmanager Verheij Infra

Voor vragen en opmerkingen kunnen buurtbewoners contact opnemen met Jurgen van Egmond, omgevingsmanager namens Verheij Infra. Hij is bereikbaar per e-mail en telefonisch via: 06-20 69 93 04.

Kan de aannemer bewoners helpen?

Dat ligt aan de situatie. Tijdens de werkzaamheden kan de aannemer u tegemoet komen, als het werk het toelaat, bij klussen op particulier terrein. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van zand of het verplaatsen van een betonnen plantenbak. Dit behoort niet standaard tot de werkzaamheden van de aannemer. Dit doet de aannemer uit coulance, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Heeft u vragen tijdens de werkzaamheden, neem dan contact op met Jurgen van Egmond, omgevingsmanager bij Verheij Infra.

Ophogen

Bij het ophogen probeert de gemeente maatregelen te treffen, die de toekomstige verzakking verminderen. Voor een goed resultaat is medewerking van bewoners/ huiseigenaren van belang. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ophogen van de particuliere (voor)tuinen. Op de webpagina ophogen leest u meer informatie. 

Erfgrenzen

Bij de herinrichting houden wij de grens van het openbaar gebied aan volgens het Kadaster. Wij hebben op tekening de maat aangegeven van de eventuele grensoverschrijding. Deze tekening kunt u vinden op de website. Via de tegel 'Grondgebruik Ambachtenbuurt' klikt u op de woning en u ziet direct uw situatie in beeld en hoeveel centimeter verschil er zit tussen de huidige grens en de kadastrale grens.

In de praktijk kunnen verschillen voorkomen. Bij de aanleg van de buurt in 1983 heeft de gemeente mogelijk een andere bandenlijn aangehouden dan de kadastrale grens. Logisch dat de woningeigenaren hierop aansloten met het straatwerk op eigen terrein. Zo ontstaan de verschillen in de kaartlagen uit de tekening. 38 jaar lang zijn de huidige grenzen als normaal beschouwd. Nu de buurt een nieuwe inrichting krijgt, worden de maatverschillen met de kadastrale erfgrenzen zichtbaar. Tijdens de uitvoering maakt de aannemer gebruik van hele steenmaten. Dit geeft het sterkste straatwerk. Het kan voorkomen dat er een kleine ruimte overblijft tussen de nieuwe stoeprand en de grens van het perceel. Waar en hoeveel dit is, is nu nog niet duidelijk. Het straatwerk of de beplanting van de woningeigenaar kan hier gewoon op aangesloten worden.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u momenteel meer 'tuin' in gebruik dan waar u recht op heeft? Dan vragen wij u om uw erfafscheiding, bloembakken, planten e.d. te verplaatsen binnen de kadastrale grens. Op het moment dat de aannemer bij u in de straat de werkzaamheden gaat uitvoeren, kan hij werken tot aan de erfafscheiding.

Duurzaamheid

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en de aandacht hiervoor bij de voorbereidingen en uitvoering van de projecten. Als bewoner kunt u ook uw steentje bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van uw woning, het afkoppelen van hemelwater, het vergroenen van uw tuin en het delen van auto’s. Voor vragen over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering. Bekijk ook de webpagina SchiedamWaterklaar.

Nieuwsbrief

Ondanks het coronavirus gaat het werk gewoon door. Om iedereen toch op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen hebben wij twee nieuwsbrieven gemaakt.

De nieuwsbrieven zijn digitaal toegankelijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u bepaalde documenten inzien? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.