Het openbaar gebied van de Ambachtenbuurt-Noord verzakt. De gemeente hoogt het openbaar gebied in de wijk op. Gelijktijdig wordt het riool vervangen. In samenwerking met de gemeente passen de nutsbedrijven de kabels en leidingen aan. Aannemer Verheij Infra b.v. voert namens de gemeente de werkzaamheden uit. 

Communicatie via aannemer Verheij Infra

Heeft u vragen tijdens de uitvoering? Via de BouwApp blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Staat het antwoord op uw vraag niet in de BouwApp? Neem dan contact op met Nina Worst, omgevingsmanager Verheij Infra. Voor het gehele project is Nina uw vaste contactpersoon. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-51 42 66 25.

Werkzaamheden

De Ambachtenbuurt-Noord wordt van erfgrens tot erfgrens gemiddeld 60 cm opgehoogd met licht ophoogmateriaal, EPS (piepschuim) en het klimaat adaptieve schuimglas. Daarnaast wordt het riool vervangen door een gescheiden vuilwater- en hemelwaterriool. Bij het ophogen probeert de gemeente maatregelen te treffen, die de toekomstige verzakking verminderen. Voor een goed resultaat is medewerking van bewoners/ huiseigenaren van belang. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ophogen van de particuliere (voor)tuinen. Op de webpagina ophogen leest u meer informatie. Na het ophogen wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht.

Erfgrenzen

Bij de herinrichting houden wij de grens van het openbaar gebied aan volgens het Kadaster. Wij hebben op tekening de maat aangegeven van de eventuele grensoverschrijding. Deze tekening kunt u vinden op de website. Via de tegel 'Grondgebruik Ambachtenbuurt' klikt u op de woning en u ziet direct uw situatie in beeld en hoeveel centimeter verschil er zit tussen de huidige grens en de kadastrale grens.

In de praktijk kunnen verschillen voorkomen. Bij de aanleg van de buurt in 1983 heeft de gemeente mogelijk een andere bandenlijn aangehouden dan de kadastrale grens. Logisch dat de woningeigenaren hierop aansloten met het straatwerk op eigen terrein. Zo ontstaan de verschillen in de kaartlagen uit de tekening. 38 jaar lang zijn de huidige grenzen als normaal beschouwd. Nu de buurt een nieuwe inrichting krijgt, worden de maatverschillen met de kadastrale erfgrenzen zichtbaar. Tijdens de uitvoering maakt de aannemer gebruik van hele steenmaten. Dit geeft het sterkste straatwerk. Het kan voorkomen dat er een kleine ruimte overblijft tussen de nieuwe stoeprand en de grens van het perceel. Waar en hoeveel dit is, is nu nog niet duidelijk. Het straatwerk of de beplanting van de woningeigenaar kan hier gewoon op aangesloten worden.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u momenteel meer 'tuin' in gebruik dan waar u recht op heeft? Dan vragen wij u om uw erfafscheiding, bloembakken, planten e.d. te verplaatsen binnen de kadastrale grens. Op het moment dat de aannemer bij u in de straat de werkzaamheden gaat uitvoeren, kan hij werken tot aan de erfafscheiding.

Duurzaamheid

De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en de aandacht hiervoor bij de voorbereidingen en uitvoering van de projecten. Als bewoner kunt u ook uw steentje bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van uw woning, het afkoppelen van hemelwater, het vergroenen van uw tuin en het delen van auto’s. Voor vragen over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering. Bekijk ook de webpagina SchiedamWaterklaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Karin Vermeer. Wilt u bepaalde documenten inzien? Neem dan contact op met de projectassistent Elvira Dijkshoorn.