De komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Amaliapark bij de Ketheltunnel. De gemeente wil dat dit uitgroeit tot een veelzijdig groengebied voor Schiedammers en regio-genoten om dicht bij de stad van buitengewone natuur te genieten.

De aanleg van de Ketheltunnel heeft enkele jaren geleden een bijzonder nieuw stuk stad opgeleverd. Een deel daarvan is in gebruik als Sportpark Willem-Alexander, maar de overige 15 hectare wordt vooralsnog niet optimaal benut. Met de ontwikkeling van het Amaliapark wil de gemeente Schiedam dit veranderen. Het park moet stapsgewijs uitgroeien tot een fraai groengebied dat de leefbaarheid in Schiedam verbetert en duurzaamheidsambities kracht bijzet. De ontwikkeling van het park gaat gepaard met een naamsverandering. Het Dakpark A4, zoals het tot voor kort te boek stond, verandert per december 2020 in: Amaliapark.

In totaal is voor de ontwikkeling van het Amaliapark 2 miljoen euro nodig. De gemeente Schiedam stelt hiervan de helft, 1 miljoen euro, beschikbaar tot en met 2025. De overige helft wil de gemeente met (Europese) fondsen en sponsoren bij elkaar brengen.

Veelzijdig vierseizoenen-park

Het Amaliapark wordt in verschillende fasen (door)ontwikkeld. Daarbij is uiteraard veel aandacht voor groen. Zo worden er diverse planten, struiken, kruiden en bomen geplant. Hierbij wordt gekozen voor soorten met variërende bloeitijden waardoor het park elk seizoen een andere uitstraling heeft. De variatie maakt dat er een rijk flora- en faunasysteem kan ontstaan. Van die biodiversiteit kan per fiets en te voet worden genoten. Er worden namelijk doorlopende fiets- en wandelpaden aangelegd die het Amaliapark goed toegankelijk maken vanuit de omgeving. In het park komen ook trappartijen, kunst en ‘balkons’ die uitzicht geven op het bijzondere landschap.

Amaliapark in vogelvlucht

Groencompensatie

Het plan voor de inrichting van het Amaliapark is tot stand gekomen in overleg met Stichting Batavier. Belangrijk onderwerp van gesprek was het aantal bomen dat wordt (terug)geplant. De realisatie van de aansluiting van de A4 op de A20 (Ketheltunnel) is namelijk ten koste gegaan van een flink aantal bomen. In overleg met Stichting Batavier wordt afgezien van één-op-één-terugplanting vanwege de bodemkwaliteit en beperkte draagcapaciteit en laagdikte van het tunneldak. In totaal worden 2.506 bomen (terug)geplant. Het resterende aandeel, 1750 bomen, wordt gecompenseerd met een financiële bijdrage aan het Groenfonds..

Planning

In het plantseizoen 2020-2021 zijn extra bomen aangeplant, aanvullend op duizenden bollen. In het voorjaar van 2021 zijn vervolgens kruidenmengsels gezaaid. Ook is in 2021 het trimpad opnieuw aangelegd. In het najaar van 2022 worden nieuwe bomen geplant.

Amaliapark plattegrond