Zoekresultaten

Huurwoningen

… huurwoning terecht. Kijk op Woonnet Rijnmond op welke woningen u met uw inkomen kunt reageren. Huurtoeslag Heeft u … huurwoningen in Schiedam. De woningstichting verhuurt ook woningen in de vrije sector. De woningen vindt u op de site van  Woonplus onder Ons …

Vergunning woningen samenvoegen

… samenvoegen nodig is, hangt af van de WOZ-waarde van de woningen die samengevoegd worden en van de wijk waarin deze staan. Een vergunning is nodig voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m € 200.000 ( prijspeil … wijken: Oost  Zuid  Nieuwland  Groenoord  Ook voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m €250.000,- (prijspeil …

Woningverbetering en Kluswoningen Daltonstraat

… van deze panden in orde zijn. Aan de achterkant van de woningen worden de tuinen opgehoogd, zodat het mooi aansluit … verkopen. De koper bouwt daarna naar eigen inzicht de woningen zelf weer op. In de verkoopvoorwaarden wordt … zelf. Stand van zaken particuliere panden De particuliere woningen zijn inmiddels bouwkundig geïnspecteerd. De aannemer …

Sanering verkeerslawaai

… van kracht, daarbij moest bij de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen worden voldaan aan … of aan de woning (gevelisolatie).  Verantwoordelijk Voor woningen die langs rijkswegen en rijksspoorwegen liggen zijn Rijkswaterstaat en Prorail verantwoordelijk. Voor woningen langs gemeentelijke en provinciale wegen ligt het …

Meer geclusterde woningen voor Schiedamse ouderen

… De vraag naar geclusterde woningen voor ouderen neemt de komende jaren sterk toe. … afgesproken zich in te zetten om meer van dit soort woningen te realiseren. Op vrijdag 21 juni ondertekenden zij … is dat de behoefte aan onder andere geclusterde woningen met zorg de komende jaren nog verder toeneemt. …

Betere afvalscheiding door PMD-kliko's

… De gemeente Schiedam gaat bij woningen waar het afval met kliko’s wordt ingezameld, de … (PMD). Voor het restafval gaan de bewoners van deze woningen gebruikmaken van een ondergrondse container. Het … Loopafstand naar ondergrondse containers Bewoners van woningen met kliko’s gaan gebruikmaken van een ondergrondse …

Vergunning woningvorming

… wijk waarin deze staat. Een vergunning is nodig voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m € 200.000 ( prijspeil … wijken: Oost  Zuid  Nieuwland  Groenoord  Ook voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m € 250.000 (prijspeil … West Bij het verbouwen van een woning naar twee of meer woningen neemt het aantal kleine woningen in een wijk toe. De …

Fabriplein

… Midden 2018 worden de woningen aan het Fabriplein gesloopt. De 72 woningen zijn door verzakkingen en ouderdom in slechte staat. … gemeente en bij ambities van Woonplus om meer betaalbare woningen voor gezinnen te realiseren. De sfeer van het plein …

Woningbouw Schieveste van start

… De eerste stap naar de bouw van hoogwaardige woningen op Schieveste is gezet. De gemeente Schiedam en de … voor de ontwikkeling van bouwplannen van 3000 tot 3500 woningen. Schieveste is bij uitstek geschikt voor moderne … en Den Haag) waar woningbouw wordt ontwikkeld. Nieuwe woningen “In heel Zuid-Holland moeten er tot 2040 zo’n …

Fokuswoningen

… Het Bordes aan de Burgemeester van Haarenlaan vijftien woningen ingericht  als Fokuswoning. Er zijn twee liften in … Hierdoor zijn de appartementen makkelijker te bereiken. De woningen maken onderdeel uit van de buurt Nieuwe Tuinen. In …