Zoekresultaten

Grond Toernooiveld aangekocht door ontwikkelaar Heembouw

… gebouw met een groene gevel. Middeldure koop- en huurwoningen vullen het gebouw, samen met een aantal … kwartaal 2019 met de bouw kan worden gestart. Van de 149 woningen zijn er 119 bestemd als huurwoning, die door MN in … en Techniek worden beheerd. Met de verkoop van de 30 koopwoningen, welke gelegen zijn op de bovenste drie lagen van …

Media-aandacht huisvesting statushouders

… sociale woningvoorraad op peil en bouwen we tot 2030 6.000 woningen bij in verschillende prijsklassen. Dit is de enige … behoren tot de groep urgenten bij het toewijzen van woningen. Net zoals andere Schiedammers die een (andere) … is dat natuurlijk vervelend. Wat doet Woonplus met nieuwbouwwoningen? Op dit moment worden Schiedamse nieuwbouwwoningen

Wet Bibob

… (voor splitsing, onttrekking, samenvoeging etc. van woningen) Subsidies (voor sport, culturele activiteiten, …

Onttrekkingsvergunning

… wijk waarin deze staat. Een vergunning is nodig voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m €200.000,- ( prijspeil … wijken: Oost  Zuid  Nieuwland  Groenoord  Ook voor alle woningen met een WOZ-waarde t/m €250.000,- (prijspeil …

Wijkoverleg Oost

… een grote particuliere woningvoorraad met veel goedkope woningen. Een deel daarvan wordt (onder)verhuurd. Dat levert …

Slimmer afval scheiden goed voor milieu en portemonnee

… van 259 kilo naar 160 kilo per persoon per jaar in 2020. Woningen met een tuin krijgen binnenkort een aparte kliko …

Asfalteren Rozenburgsestraat, Nieuwe Maasstraat, gedeelte Lekstraat

… 18 september 19.00 uur Omleiding en bereikbaarheid De woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het …

Schieveste

… Op Schieveste komen woningen en kantoorgebouwen. De gemeente werkt aan een nieuw … Schieveste (OCS) ontwikkelt de plannen voor 3000 woningen. We verwachten de overeenkomst voor de eerste … is Schieveste een fijne plek om te wonen. Extra woningen nodig De nieuwbouw op Schieveste is een oplossing …

Externe veiligheid

… besluiten nemen:  De gemeente ziet erop toe dat er geen woningen te dicht bij risicovolle bedrijven worden gebouwd. …