Zoekresultaten

Mijn wijk Woudhoek

… Marcel Kreuger is de wijkregisseur van de wijk Woudhoek. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, …

Subsidie aanvragen

… Revitalisering vastgoed Hoogstraat e.o. (aanvraagtermijn voor deze regeling is gestopt) Subsidieregeling … Subsidieregeling amateurkunst Subsidieverordening wijkbudgetten Subsidieverordening vouchers … Bij specifieke subsidieregelingen kunnen andere termijnen worden gesteld Uw subsidieaanvraag kan getoetst …

Straatteam

… Wilt u een straatteam oprichten? Neem dan contact op met uw wijkregisseur. De wijkregisseur neemt graag met u de plannen en mogelijkheden door. Wijkregisseurs De wijkregisseurs en hun wijken op een rij: …

Mijn wijk Groenoord

… Hüseyin Kalyoncu is de wijkregisseur van de wijk Groenoord. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, …

Wijkoverleg Centrum (17 april)

… door Arjan Breider 20.00 uur Presentatie Stedelijk Museum / Mijn Schiedam door Dorien Theuns / Deirdre Carasso 20.15 uur … uur  Verslag vergadering d.d. 6 februari 2019 20.35 uur Wijkbudget + besluitenlijst 2e tranche 20.45 uur Wat verder …

Edelweiss-locatie (Elzensteeg/Westmolenstraat)

… woonlocaties voor mensen met geheugenproblemen binnen een wijk. De opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst werden … in behandeling genomen. Tijdens de formele inzagetermijn, wat nog volgt, kunnen belanghebbenden eventueel een … indienen. De officiële aankondiging van de inzagetermijn wordt gepubliceerd in het Nieuwe Stadsblad en via  …

Mijn wijk Kethel

… Bobby Scheepe is de wijkregisseur van de wijk Kethel. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, …

Actie in Nieuwland tegen ondermijning

… waren de bezoeken die werden gebracht aan woningen in de wijk Nieuwland en elders in Schiedam. Acht adressen kregen … adressen kregen bezoek in het kader van onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. De verzamelde informatie kan helpen …

Jaarstukken: terugblik op 2018

… en de musea stijgen. De buurtsportcoaches zijn er in de wijken in geslaagd nieuwe doelgroepen te laten sporten. Toch … aanpak kreeg in 2018 extra aandacht. Verder is de ondermijnende criminaliteit stevig aangepakt. Er zijn maatregelen … het opstellen en realiseren van de doelen in de stad en de wijken.  Tot slot is het ook in 2018 mogelijk gebleken om op …

Fietstrommel aanvragen

… In wijken West, Zuid, Centrum en Oost zijn er woningen zonder … Dan gelden deze voorwaarden:  U dient woonachtig te zijn in wijk West, Zuid, Centrum of Oost U kunt aanvraag doen voor … is een omgevingsvergunning nodig met een bezwaartermijn van minstens zes weken Na ontvangst van de …