Naam
René Karens
Partij
GroenLinks
Functie(s)
Fractievoorzitter
Rollen
Lid presidium
Lid raadscommissie
Lid auditcommissie
Lid agendacommissie
Telefoon
06 52 21 63 07
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Bestuurssecretaris bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid van de RvT van de stchting KAVOR