Naam
Petra Zwang
Partij
PvdA
Functie(s)
Wethouder
Telefoon
14 010
E-mail
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Portefeuille

 • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
 • Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie
 • Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid
 • Zorg en Welzijn
  - Wmo (m.u.v. Jeugdzorg)
  - Wijkondersteuningsteams
  - Samen Schiedam
  - Senioren
 • Volksgezondheid
 • Wijkregie en Burgerparticipatie

Nevenfuncties

 • Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ROGPlus Nieuwe Waterweg
 • Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Geneeskundige en
  Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR)
 • Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts
 • Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond

Privé

 • Zweminstructeur bij zwemvereniging De Schiedamse Watervrienden (onbezoldigd)