Naam
Pascal van Kraaij
Partij
Ouderenpartij Schiedam
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Lid auditcommissie
Adres
Sint Liduinastraat 56a
3117 CT Schiedam
Nevenfuncties
Werkzaam bij de Rabobank