Naam
Patricia van Aaken
Partij
CDA
Functie(s)
Wethouder
Rollen
5e loco-burgemeester
Telefoon
14 010
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond 
Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus)
Lid van het Gemeenschappelijk orgaan en Toezichthoudend Orgaan van de gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond 

Portefeuille:

  • Jeugd
  • Zorg
  • Welzijn en gezondheid
  • Onderwijs
  • Duurzaamheid