Naam
Noah Miguel van Teijlingen
Partij
DENK
Functie(s)
Commissielid
Rollen
Lid raadscommissie
Telefoon
06 81782504
E-mail
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Leraar VO in het vak Levensbeschouwelijke Vorming