03-02-2020 — 

Op 31 januari hebben zeventien Schiedamse nieuwkomers de participatieverklaring getekend. Wethouder Jeroen Ooijevaar was hierbij. Het tekenen van deze verklaring is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Dit is zo sinds 1 oktober 2017.

Inburgeringslessen

Voordat deze participatieverklaring getekend werd, hebben de nieuwkomers lessen gevolgd. Deze lessen gingen over kernwaarden en normen van de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Deze lessen over inburgeren werden verzorgd door de Stichting Voorlichters Gezondheid

Diverse nationaliteiten

De nieuwkomers die de verklaring hebben ondertekend komen uit landen als China, Vietnam, India, Syrië, Verenigde Staten en Canada.