20-12-2018 — 

De eerste stap naar de bouw van hoogwaardige woningen op Schieveste is gezet. De gemeente Schiedam en de Ontwikkelcombinatie Schieveste hebben hiervoor op woensdag 19 december een grondreserveringsovereenkomst getekend. De Ontwikkelcombinatie Schieveste heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van bouwplannen van 3000 tot 3500 woningen. Schieveste is bij uitstek geschikt voor moderne stadsappartementen met bijbehorende voorzieningen. Zo wordt Schieveste het eerste knooppunt langs ‘de oude lijn’ (het spoor tussen Rotterdam en Den Haag) waar woningbouw wordt ontwikkeld.

Nieuwe woningen

“In heel Zuid-Holland moeten er tot 2040 zo’n 220.000 nieuwe woningen bij komen. En ook in Schiedam kan flink worden gebouwd. In 2017 dienden zich verschillende partijen aan met plannen om op Schieveste een hoogwaardig woonmilieu te creëren. De partijen hebben zich nu gebundeld in deze ontwikkelcombinatie. Hun ideeën sluiten prima aan bij de gedachten die de gemeente de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Bovendien is de Ontwikkelcombinatie Schieveste bereid de plannen verder uit te werken voor eigen rekening en risico.” Aldus wethouder Fahid Minhas van Bouwen en Wonen.

Onderdeel van A20-zone Schiedam

Schieveste hoort bij de A20-zone Schiedam. Deze zomer heeft het college van B&W de aanpak vastgesteld voor gebiedsontwikkeling van de A20-zone. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van Schieveste tot woningbouwlocatie. Hier zijn sinds een aantal jaren de DCMR en het Lentiz Life College gevestigd. Op de grond die nog vrij is kunnen, behalve kantoren, ook 3.000 tot 3.500 woningen worden gebouwd.

Plannen Ontwikkelcombinatie

In 2019 zal de Ontwikkelcombinatie Schieveste de plannen verder uitwerken. De gemeente start in het eerste kwartaal van 2019 met een participatietraject. In het participatietraject informeren we de stad over de mogelijkheden van Schieveste. In november 2019 wordt duidelijk of de Ontwikkelcombinatie een haalbaar plan kan bieden. De gemeente en de Ontwikkelcombinatie willen binnen twee jaar na ondertekening van de overeenkomst de eerste gronduitgifte op Schieveste sluiten.

Samenstelling Ontwikkelcombinatie

De Ontwikkelcombinatie Schieveste bestaat uit de bedrijven:

  • Dura Vermeer
  • VolkerWessels Vastgoed
  • Van Omme & De Groot en Synchroon (dochteronderneming van TBI Holdings)

Groepsfoto vertegenwoordigers Ontwikkelcombinatie Schieveste en gemeente Schiedam

Fotobijschrift

Op de foto ziet u vertegenwoordigers van de Ontwikkelcombinatie Schieveste en van de gemeente Schiedam bijeen. De gelegenheid was de ondertekening van de grondreserveringsovereenkomst voor woningbouw op Schieveste (foto: Jan Sluijter Photography).