11-11-2022 — 

Vraag ook een wijkbudget aan!

De gemeente stelt jaarlijks voor elke wijk een wijkbudget beschikbaar. Voor ontmoetingen en fysieke middelen als het vergroenen van de straat, insectenhotels, koken voor elkaar, sport- en cultuur-activiteiten, of buurtfeesten als Halloween en Pasen. Zo’n 300 aanvragers worden daarmee jaarlijks financieel ondersteund. De Regiegroep, die bestaat uit wijkbewoners, beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het college. De Regiegroep Stedelijk Budget buigt zich over aanvragen die verder reiken dan één wijk. Vaak is het wijkbudget niet toereikend en moeten er voor de ideeën ook andere sponsors worden aangeschreven. Ook iets leuks doen in jouw buurt? Kijk voor steun op schiedam.nl/wijkbudget

Help jij Schiedammers hun buurt leefbaarder te maken?

De gemeente Schiedam stelt elk jaar voor 9 wijken een wijkbudget beschikbaar. De gemeente honoreert zo’n 300 aanvragen per jaar. Daarmee worden Schiedammers financieel ondersteund in hun buurt en wijk bij het organiseren van ontmoetingen en bij het inzetten van fysieke middelen zoals bijvoorbeeld planten voor het vergroenen en voor feestverlichting. Het verzoek voor een  wijkbudget gaat naar de Regiegroep. 

Interesse in functie als Regiegroeplid?

Elke wijk heeft een Regiegroep, bestaande uit 4 tot 7 wijkbewoners, die advies geven aan het College of de gemeente de gevraagde subsidie kan verlenen. Daarnaast buigt een Regiegroep Stedelijk Budget zich over wijkoverstijgende aanvragen. In de Stedelijke Regiegroep is er ruimte voor 2 bewoners die komen uit de wijken Centrum, Kethel, Groenoord of Zuid. Ook de Regiegroep Wijkbudget West zoekt nog bewoners voor deelname. Ben je geïnteresseerd in vrijwillige deelname aan de Regiegroep Stedelijk Budget of aan de Regiegroep West? Reageer dan vóór 15 december 2022. De wijkregisseur neemt dan contact met je op en legt de procedure uit.

Wat doe je als lid van een Regiegroep?

Als lid van de Regiegroep beoordeel je de wijkbudgetaanvragen die als doel hebben de sociale samenhang en 
leefbaarheid van je buurt, wijk of stad te verhogen. Het College van B&W benoemt je om advies uit te brengen. De Regiegroepen vergaderen 5 keer per jaar, maximaal 2 uur lang, met circa 1 uur voorbereidingstijd. Zij vergaderen digitaal, fysiek of per mail, afhankelijk van de wijk. 

Hoe werkt een Regiegroeplid?

Als Regiegroeplid heb je een helikopterview. Je hebt oog voor wat er leeft in de buurt of de wijk. Je voelt aan wat je buurt of wijk nodig heeft om de leefbaarheid en sociale samenhang te verbeteren. Je bent kritisch en 
spreekt je eigen mening uit. Je kunt objectief naar wijkbudgetaanvragen kijken. Kijk voor meer informatie op: www.schiedam.nl/a-tot-z/wijkbudgetten